ตะลุยสอบเข้ม แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ

สรุปทบทวนเนื้อหาประเด็นหลัก วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบ โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งการสอบในห้องเรียน การสอบ O-NET รวมถึงใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง และโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ ในรูปแบบของสรุปเนื้อหาแบบกระชับ ที่จะช่วยให้น้อง ๆ สามารถเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีแนวข้อสอบทั้งหมด 5 ชุด โดยครอบคลุมเนื้อหาที่ให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนการทำโจทย์อย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มความพร้อมและความมั่นใจก่อนเจอกับข้อสอบจริง

 

สรุปเนื้อหาสำคัญ และรวบรวมแนวข้อสอบ 5 ชุด (ชุดละ 60 ข้อ) วิชาวิทยาศาตร์ สำหรับสอบเข้า ม.1 เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทำข้อสอบ พร้อมเฉลยที่อธิบายอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้เตรียมพร้อมและมั่นใจก่อนสอบจริง

 

สารบัญ

Part 1 สรุปเนื้อหาสำคัญ วิชาวิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1
- ชีววิทยา
- เคมี
- ฟิสิกส์
- โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
Part 2 แนวข้อสอบ
Part 3 เฉลยละเอียดแนวข้อสอบ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

  •   สรุปเนื้อหาสำคัญ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับสอบเข้า ม.1 แบบสั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่าย 
  •   รวบรวมแนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ชุด (ชุดละ 60 ข้อ)
  •   มีเฉลยอธิบายอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มความเข้าใจ