“ธรรมะ”ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไป

ในอดีตผมเคยคิดว่าชื่อเสียง เงิน และการได้อยู่ท่ามกลางผู้คนคือช่องทางความสุขที่สำคัญที่สุด

นั่นเป็นเพราะความไม่รู้และสำคัญผิดอย่างยิ่ง เมื่อไม่รู้และสำคัญผิดความสุขที่ได้จึงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง และบางครั้งความสุขยังทอดทิ้งให้ผมต้องจมอยู่ในกองทุกข์อีกด้วย ชื่อเสียงอาจช่วยให้ดูดีมีคุณค่าในสายตาของผู้คน และทำให้ได้รับโอกาสดีๆ อย่างมากมาย

แต่ทำไมจึงทุกข์นักในบางช่วงเวลาที่มีชื่อเสียง เงินอาจตอบสนองหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตได้ แต่ทำไมจึงถมความอยากไม่เต็มเสียที แม้จะทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้เงินมากเพียงใดก็ยังอยากได้อีกไม่สิ้นสุด และรู้สึกรุ่มร้อนราวกับใจมีไฟสุมอยู่ ท่ามกลางผู้คนมากมายผมอาจไม่รู้สึกเหงา แล้วเพราะเหตุใดเล่าในเหวลึกของจิตวิญญาณจึงมีเสียงร้องโหยหวนไม่จบสิ้น

เมื่อผมศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้พบคำตอบว่าที่ไม่มีความสุขอย่างแท้จริงและทุกข์หนักใน บางช่วงนั้น เป็นเพราะการวางท่าทีต่อโลกและชีวิตที่ไม่ถูกต้อง นำมาซึ่งการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิเสธเลยสักนิดว่าชื่อเสียง เงิน และการได้อยู่ท่ามกลางผู้คนมีส่วนช่วยให้ผมมีชีวิตที่ดีในวันนี้ แต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดและไม่ควรเป็นจุดหมายสูงสุดสำหรับชีวิต การเข้าถึงความจริง ดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับความจริง เพื่อพบความสุขที่แท้จริง และการมีชีวิตอย่างมีค่าสำหรับชีวิตอื่นๆ บนโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนปรวนแปรนี้ต่างหากที่เป็นจุดหมายสูงสุด   

สิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นเมื่อหนังสือ “ธรรมะ ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไป” ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่คือท่านผู้อ่านได้รับประโยชน์ ทั้งการเติมพลังใจให้เข้มแข็งพอที่จะหวังผลสำเร็จจากความเพียรพยายามของตน การนำเนื้อหาสาระไปต่อยอดความคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แรงบันดาลใจในการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมปกป้องและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป
 

 
                    ฤทธิพร อินสว่าง

                นักร้อง นักแต่งเพลง นักดนตรี และ กวีชาวไทย เขาได้ประพันธ์เพลง ขับร้อง และดูแลการผลิตผลงานด้วยตนเอง ลักษณะเฉพาะตัวของเขาคือการร้องเพลงแบบเอื้อนเสียงและโหนเสียง ดนตรีมีการผสมผสานท่วงทำนองเพลงไทยเดิมเข้ากับอิทธิพลของเพลงตะวันตกอาทิ ในแนว โฟล์ค ป๊อป และ ร็อก รวมทั้งเนื้อหาของเพลงที่ถ่ายทอดด้วยภาษากวี

ฤทธิพรเกิดและเติบโตที่บ้านริมแม่น้ำท่าจีน อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดจนถึงอายุ ๑๗ ปี จากนั้นเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร พร้อมกับแสวงหาโอกาสในวงการเพลง มีผลงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวที่แต่งเอง ร้องเอง ควบคุมการผลิตเอง เมื่ออายุ ๒๒ ปี และ สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลากว่า ๒ ทศวรรษ

ซึ่งมีเพลงที่คนทั่วไปรู้จักเป็นอย่างดี อาทิ ใบไผ่ เธอผู้ห่างไกล กำลังใจ หนทางนักสู้ ฯลฯ
ปัจจุบันเขามีความสุขกับชีวิตที่สงบเรียบง่าย ครอบครัวที่อบอุ่น และการเขียนหนังสือ มีบทกวีเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มากไปกว่านั้นยังเจตนาที่จะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาตลอดไป