แนวข้อสอบติวเข้มคณิตศาสตร์ ป.3 แนว สสวท.

เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ด้วยการฝึกทำแนวข้อสอบซึ่งผ่านการคิดวิเคราะห์จากผู้เขียนที่มีประสบการณ์ เพื่อสร้างเนื้อหาให้ผู้อ่านได้เค้นความสามารถของตนจนสามารถทำข้อสอบในสนามสอบจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รวมแนวข้อสอบที่ออกแบบให้ใกล้เคียงกับแนว สสวท. เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาโจทย์ที่ยากและซับซ้อน เพื่อเพิ่มทักษะคณิตศาสตร์ของผู้อ่านให้เชี่ยวชาญ แม่นยำยิ่งขึ้น

 

สารบัญ

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8
พร้อมเฉลยละเอียดครบทุกข้อ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา ภาพประกอบชัดเจน