TBX เตรียมสอบ GED เล่ม 2 Science & RLA

TBX เตรียมสอบ GED เล่ม 2 Science & RLA

\- รวมแนวข้อสอบ GED เสมือนจริง
\- เน้นเนื้อหาพาร์ต Science (วิทยาศาสตร์), RLA หรือ Reasoning Through Language Arts (ภาษาอังกฤษ)
\- เฉลยอย่างละเอียดทีละขั้นตอน + พร้อมคำแปลไทยอธิบายในทุกข้อ 
\- ฟรี! รวบรวมคำศัพท์ที่ออกสอบแทรกในเล่ม

เขียนโดย Stuart Donnelly, Phd (ดร. สจวต ดอนเนลลี) ผู้ก่อตั้ง Tutors of Oxford NYC

 

**พร้อมสอบ GED กันแล้วหรือยัง?**
GED (General Educational Development) คือ การสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสหรัฐอเมริกาและได้รับการรับรองว่าเทียบเท่ากับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของไทย GEDใช้สำหรับยื่นคะแนนเพื่อสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เช่น Harvard University, University of Melbourne, University of London และอื่นๆ รวมถึงใช้สมัครหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ด้วย

 

เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล และวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ การสอบ GED เน้นสอบแค่ 4 วิชาเท่านั้น ได้แก่ Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์), Social Studies (สังคมศึกษา), Science (วิทยาศาสตร์) และ Reading & Language Arts (RLA) (การใช้ภาษา) แม้การสอบ GED นั้นค่อนข้างท้าทายสำหรับคนไทย แต่ไม่ต้องกังวลถ้าติว GED และเตรียมสอบด้วยหนังสือ GED คุณภาพจาก TBX ชุดนี้ 


 อัดแน่นด้วยตัวอย่างข้อสอบและแบบฝึกหัด ช่วยให้ผลสอบ GED สูงตามที่คาดหวังไว้
 เต็มไปด้วยตัวอย่างโจทย์ข้อสอบมากมายที่ให้มาอย่างจุใจ
 โจทย์คำถามคล้ายกับข้อสอบจริง
 มีคำอธิบายเฉลยละเอียดและมีแปลไทยทุกข้อ
 พิเศษ! สรุปคำศัพท์ที่ออกสอบ ช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์
 คำแนะนำที่มีประโยชน์และกลยุทธ์ในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี 
 ช่วยพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ GED และเพิ่มความมั่นใจ

 

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ใช้หนังสือเล่มนี้ได้ ทั้งคนสอบ GED ครั้งแรก, คนที่ไม่อยากเสียค่าสอบ GED ซ้ำหลายๆ รอบ, คนที่อยากใช้ GED เทียบวุฒิ, อยากยื่น GED เข้ามหาวิทยาลัย , เป็นครูหรือติวเตอร์ที่กำลังสอนคอร์ส GED หรือเป็นผู้สนใจต้องการเรียน GED เพื่อฝึกฝนทักษะก็ใช้หนังสือเล่มนี้ได้ทั้งนั้น

ขอแนะนำให้อ่านหนังสือ "TBX เตรียมสอบ GED เล่ม 2 Science & RLA" คู่กับหนังสืออีกเล่มชื่อเรื่องว่า "TBX เตรียมสอบ GED เล่ม 1 Math & Social Studies" อัดแน่นด้วยข้อสอบ GED พร้อมเฉลยและมีแปลไทย เน้นไปที่วิชาคณิตศาสตร์ (GED Math)  และวิชาสังคมศึกษา (GED Social Studies)

 

หนังสือรวมแนวข้อสอบ GED เสมือนจริง เน้นเนื้อหาพาร์ต Science (วิทยาศาสตร์), Reasoning Through Language Arts (ภาษาอังกฤษ) มีเฉลยอย่างละเอียดทีละขั้นตอน + พร้อมคำแปลไทยอธิบายในทุกข้อ + คำศัพท์ที่ออกสอบ

 

สารบัญ

บทนำ
สิ่งที่คุณจะได้พบ
เกี่ยวกับหนังสือชุดนี้
สรุปรายละเอียดของข้อสอบ GED ทั้ง 4 ส่วน 
Digital Service
คำแนะนำการใช้หนังสือจากบรรณาธิการ

วิทยาศาสตร์ (Science) 
โจทย์ที่ต้องแก้ 
ข้อควรระวัง 
ตารางเฉลย Science ข้อที่ 506-730 
ข้อสอบ Science พร้อมคำแปลไทย และเฉลยอธิบาย 

การให้เหตุผลผ่านศิลปะการใช้ภาษา (Reasoning Through Language Arts)
โจทย์ที่ต้องแก้ 
ข้อควรระวัง 
ตารางเฉลย Reasoning Through Language Arts ข้อที่ 731-998 
ข้อสอบ Reasoning Through Language Arts พร้อมคำแปลไทย และเฉลยอธิบาย 
Essays ข้อสอบเรียงความและ Model Essay ข้อที่ 999-1001

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เนื้อหาละเอียด มีเฉลยอธิบาย มีคำแปลไทย

 

**เกี่ยวกับผู้เขียน**
Stuart Donnelly, Phd 
(ดร.สจวต ดอนเนลลี)
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดในวัย 25 ปี จากนั้นได้เริ่มทำธุรกิจสอนพิเศษซึ่งประสบความสำเร็จทั้งในฮ่องกงและสหรัฐอเมริกา และยังได้รับการยอมรับจากนักการศึกษาชั้นนำว่าเป็นติวเตอร์ส่วนตัวที่มากประสบการณ์และเก่งที่สุดคนหนึ่งในประเทศอเมริกาอีกด้วย

 

**เกี่ยวกับกองบรรณาธิการฉบับภาษาไทย**
TBX: Think Big, journey Towards eXcellence คิดฝันให้ใหญ่ก้าวไปให้เลิศ
TBX สนับสนุนทุกคนให้มีความฝัน ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางสู่ความเป็นเลิศในแบบฉบับของทุกคน
TBX มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล ช่วยให้ทุกคนได้รับโอกาสงานที่ดี มีรายได้สูงขึ้น และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต
www.thinkbeyondbook.com

 

#GED #สอบGED #GEDคือ #สอบเทียบGED #สอบเทียบมหาลัย #เรียนGED #ติวGED #แนวข้อสอบGED

หมายเหตุ: GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service.