ติวเข้มแนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1

เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-5-6) ในการเตรียมตัวสอบเข้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยสรุปเนื้อหาสำคัญแบบตารางสรุปชัดเจนและเข้าใจง่าย แนวข้อสอบปรับปรุงล่าสุดที่ครอบคลุมทุกหัวข้อสาระการเรียนรู้ของวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยละเอียดแบบวิเคราะห์โจทย์และตัวเลือกทุกข้อ

 

    • สรุปเนื้อหาทุกหัวข้อที่ออกข้อสอบบ่อย ด้วยเนื้อหาแบบ Mind Map : เนื้อหาครบ อ่านจบ เข้าใจได้ทันที!
    • เจาะลึกแนวข้อสอบ ครอบคลุมหัวข้อที่ใช้สอบในหลักสูตรโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมเฉลยอธิบายวิธีทำอย่างละเอียด มั่นใจสอบได้แน่นอน!

 

สารบัญ

Part I: สรุปข้อสอบ Reading, Grammar, Vocabulary และ Conversation

Part II: สรุปเนื้อหา Grammar ที่ออกสอบบ่อย

- Parts of speech
- Tenses
- Comparison of Adjective and adverb
- Quantitative words
- Modal Verb
- Question Word
- Question Tag
- Passive Voice
- If Clauses

Part III: แนวข้อสอบเข้า ม.1
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 4
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 5
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 6
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 7
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 8        

Part IV: เฉลยแนวข้อสอบ
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 3
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 4
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 5
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 6
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 7
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 8

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : สรุปเนื้อหาทุกหัวข้อที่ออกข้อสอบบ่อย ด้วยเนื้อหาแบบ Mind Map : เนื้อหาครบ อ่านจบ เข้าใจได้ทันที