Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Dec 12, 2023

แนวข้อสอบติวเข้มคณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (ม.ต้น)

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และความแม่นยำในการทำข้อสอบระดับนานาชาติ ด้วยการฝึกทำแนวข้อสอบที่ถูกออกแบบมาจากการวิเคราะห์ข้อสอบย้อนหลัง ผนวกกับการตกผลึกองค์ความรู้ของผู้เขียน ก่อนลงแข่งขันในสนามสอบจริง

 

ช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้เชี่ยวชาญ ด้วยแนวข้อสอบเสมือนจริงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยละเอียด อีกทั้งยังใช้เพื่อการติวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ได้ด้วย

 

สารบัญ

แนวข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์นานาชาติระดับมัธยมต้น ชุดที่ 1
แนวข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์นานาชาติระดับมัธยมต้น ชุดที่ 2
แนวข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์นานาชาติระดับมัธยมต้น ชุดที่ 3
แนวข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์นานาชาติระดับมัธยมต้น ชุดที่ 4
แนวข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์นานาชาติระดับมัธยมต้น ชุดที่ 5
แนวข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์นานาชาติระดับมัธยมต้น ชุดที่ 6
พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา ภาพประกอบชัดเจน