แนวข้อสอบติวเข้มคณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (ประถมศึกษา)

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และความแม่นยำในการทำข้อสอบระดับนานาชาติ ด้วยการฝึกทำแนวข้อสอบที่ถูกออกแบบมาจากการวิเคราะห์ข้อสอบย้อนหลัง ผนวกกับการตกผลึกองค์ความรู้ของผู้เขียน ก่อนลงแข่งขันในสนามสอบจริง

 

ช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้เชี่ยวชาญ ด้วยแนวข้อสอบเสมือนจริงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยละเอียด อีกทั้งยังใช้เพื่อการติวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ได้ด้วย

 

สารบัญ

แนวข้อสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา) ชุดที่ 1
แนวข้อสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา) ชุดที่ 2
แนวข้อสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา) ชุดที่ 3
แนวข้อสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา) ชุดที่ 4
แนวข้อสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา) ชุดที่ 5
พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา ภาพประกอบชัดเจน