TBX ตะลุยข้อสอบ TU-GET (PBT) : เตรียมตัวสอบ TU-GET Paper-Based Test อย่างมั่นใจ

ลุยข้อสอบ TU-GET Paper-Based Test เตรียมพร้อมก่อนสอบ คว้า 1000 คะแนนเต็มได้ไม่ยาก ครอบคลุมทุกพาร์ต Grammar and Structure / Vocabulary / Reading Skill

 

**จุดเด่นของหนังสือ**
1\. มั่นใจ: รวบรวมข้อสอบเสมือนจริงให้ได้ฝึกฝนทักษะเพื่อเสริมความมั่นใจในการทำข้อสอบ TU-GET (PBT)
2\. เข้าใจ: มีเฉลยแบบจัดเต็ม พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด
3\. อุ่นใจ: มีข้อสอบจำนวนมากถึง 300 ข้อ ยิ่งฝึกมาก ยิ่งแม่นยำ

 

**TU-GET คืออะไร**
TU-GET ย่อมาจาก Thammasat University General English Test คือ “ข้อสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” นั่นเอง นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ผลการสอบ TU-GET เป็นส่วนหนึ่งในการยื่นเข้าสมัครในภาคอินเตอร์ในหลายๆ คณะของธรรมศาสตร์ได้ และเรียนต่อปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์ได้อีกเช่นกัน ตัวอย่างคณะอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็อย่างเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวารสารศาสตร์ เป็นต้น โดยอายุคะแนนของ TU-GET คือ 2 ปี ส่วนเกณฑ์การยื่นคะแนนของแต่ละคณะและของแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะแตกต่างกันไปตามประกาศของคณะนั้นๆ

 

ข้อสอบ TU-GET (PBT) หรือ Paper-Based Test จะใช้ระยะเวลาในการสอบ 3 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน มีจำนวนข้อทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน โดยประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่
\- Grammar and Structure (ไวยากรณ์และโครงสร้าง) จำนวน 25 ข้อ
\- Vocabulary (คำศัพท์) จำนวน 25 ข้อ
\- Reading Skill (ทักษะการอ่าน) จำนวน 50 ข้อ

 

คำแนะนำเพิ่มเติม: สำหรับท่านที่กำลังเตรียมสอบ TU-GET CBT ขอแนะนำหนังสือเรื่อง "TBX เตรียมสอบ TU-GET เจาะโจทย์เฉลยลึก ฉบับสมบูรณ์ TU-GET (PBT) และ TU-GET (CBT)"

 

เพิ่มความมั่นใจก่อนสอบ TU-GET Paper-Based Test ด้วยข้อสอบตัวอย่าง 300 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด เนื้อหาครอบคลุมข้อสอบทุกพาร์ตทั้ง Grammar and Structure / Vocabulary / Reading Skill 

 

สารบัญ

บทที่ 1 ทำความรู้จัก TU-GET (PBT)
บทที่ 2 TU-GET Simulation Test ข้อสอบเสมือนจริง
\- ข้อสอบ TU-GET เสมือนจริงชุดที่ 1
\- ข้อสอบ TU-GET เสมือนจริงชุดที่ 2
\- ข้อสอบ TU-GET เสมือนจริงชุดที่ 3
บทที่ 3 Answer Key & Commentary เฉลยและอธิบายคำตอบ
\- อธิบายคำตอบ : ข้อสอบ TU-GET เสมือนจริงชุดที่ 1
\- อธิบายคำตอบ : ข้อสอบ TU-GET เสมือนจริงชุดที่ 2
\- อธิบายคำตอบ : ข้อสอบ TU-GET เสมือนจริงชุดที่ 3

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : ข้อสอบเยอะ เน้นโจทย์ เฉลยละเอียด

 

**เกี่ยวกับทีมงานผู้จัดทำหนังสือ**
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นมาจากความเชี่ยวชาญจากชัยยง เผือกทอง และกลุ่มวิชาการ Get Good Grade ซึ่งได้สั่งสมประสบการณ์การสอนมาเป็นเวลาหลายปี
ร่วมกับ TBX  กองบรรณาธิการผู้จัดทำหนังสือคุณภาพของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล ได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้น และช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 

Think Big, journey towards eXcellence 
คิดฝันให้ใหญ่...ก้าวไปให้เลิศ
www.thinkbeyondbook.com

 

Remarks: Language Institute, Thammasat University (LITU) is the proprietor of the Thammasat University General English Test (TU-GET). However, it is important to note that this product is not endorsed or approved by LITU.