สร้างแอปพลิเคชันแบบมือโปรด้วย Next.js & ChatGPT

Next.js เป็น React Framework ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในแบบมืออาชีพ โดย Next.js ได้นำพื้นฐานจาก React มาต่อยอดด้วยการเพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ มากมาย ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันในโลกแห่งความจริงได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น

 

สามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันได้ทั้งฝั่ง Frontend และ Backend สามารถเรนเดอร์เนื้อหาบางส่วนเตรียมไว้ก่อน (Pre-rendering) มีระบบจัดเก็บข้อมูลลงในแคชทำให้หน้าเว็บเพจสามารถแสดงผลได้สมบูรณ์ตั้งแต่การโหลดใช้งานครั้งแรก (คุณสมบัติ Server-Side Rendering และ Static Site Generation) ฯลฯ

 

ภายในเล่มยังมีการแนะนำการใช้ ChatGPT ในเบื้องต้นและหลักการการใช้ Prompt ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ตัวอย่าง การใช้ ChatGPT เพื่อช่วยพัฒนาโปรแกรม ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาได้หลายแนวทาง เช่น ขอขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม, 
ขอตัวอย่างโค้ด, ตัวช่วยในการสร้างและแก้ไขปัญหาในระหว่างการพัฒนาโปรแกรม, การสร้างรูปภาพ, การเขียนบทความ, 
การวิเคราะห์ข้อมูลการขาย, สรุปใจความสำคัญ และสร้างข้อความโฆษณา เป็นต้น 


มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 20 บท แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 Basic React for Next.js เป็นการปูพื้นฐานที่ควรทราบเกี่ยวกับ React สำหรับนำมาใช้ใน Next.js
ส่วนที่ 2 Essential Next.js เป็นการนำ Next.js ไปสร้างเว็บแอพพลิเคชันทั้งในฝั่ง Frontend และ Backend
ส่วนที่ 3 Create Project with ChatGPT เป็นการนำ ChatGPT มาช่วยสร้างและพัฒนา Next.js แอปพลิเคชัน

 

* สอนทุกขั้นตอน Step by Step เหมือนจับมือทำ ง่ายต่อการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ *
 

สารบัญ
Part 1 Basic React for Next.js
      บทที่ 1 แนะนำ Next.js
      บทที่ 2 คอมโพเนนต์และหน้าเว็บเพจ
      บทที่ 3 การกำหนดสไตล์และการใช้งาน Tailwind CSS
      บทที่ 4 การใช้งาน props
      บทที่ 5 พื้นฐานการใช้งาน state
      บทที่ 6 การใช้ฮุกในฟังก์ชันคอมโพเนนต์
      บทที่ 7 พื้นฐานการใช้งาน Context API


Part 2 Essential Next.js
     บทที่ 8 การใช้งานเราท์ติ้งใน Next.js
     บทที่ 9 การกำหนด Layout และเมนูใน Next.js
     บทที่ 10 วิธี fetch ข้อมูลมาใช้ในคอมโพเนนต์
     บทที่ 11 แบบฟอร์มและการใช้งาน Server Action
     บทที่ 12 Metadata และ Image
     บทที่ 13 Next.js กับฐานข้อมูล MongoDB
     บทที่ 14 Route Handler ใน Next.js
     บทที่ 15 ตัวอย่างการสร้างและใช้งาน API
     บทที่ 16 การใช้งาน Middleware ใน Next.js
     บทที่ 17 ยืนยันตัวตนโดยใช้ Next-Auth


Part 3 Create Project with ChatGPT
     บทที่ 18 ChatGPT กับการพัฒนาโปรแกรม
     บทที่ 19 เรียนรู้ Firebase ด้วย ChatGPT
     บทที่ 20 การสั่ง Build และ Deploy แอปพลิเคชัน