สรุปเข้ม+แนวข้อสอบใหม่ นายสิบตำรวจ

สรุปเนื้อหาฉบับเข้มข้น พร้อมเจาะประเด็นสำคัญที่ออกข้อสอบบ่อย และแนวข้อสอบครบทุกหัวข้อ ครบทั้ง 6 วิชา ที่ใช้ในการสอบ พร้อมปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบให้ถูกต้องและอัปเดตใหม่ล่าสุด กว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดครบถ้วน

 

สรุปเนื้อหา พร้อมเก็งแนวข้อสอบเข้มตรงตามเกณฑ์ใหม่ล่าสุดของการสอบ พร้อมปรับปรุงเนื้อหาครบทั้ง 6 วิชา

 

สารบัญ

สรุปเนื้อหา วิชาความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบและเฉลย วิชาความสามารถทั่วไป
สรุปเนื้อหา วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบและเฉลย วิชาภาษาไทย
สรุปเนื้อหา วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบและเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ
สรุปเนื้อหา วิชาสารสนเทศ
แนวข้อสอบและเฉลย วิชาสารสนเทศ
สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา
แนวข้อสอบและเฉลย วิชาสังคมศึกษา
สรุปเนื้อหา วิชากฎหมาย
แนวข้อสอบและเฉลย วิชากฎหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม : พัฒนาแนวข้อสอบให้ใกล้เคียงแนวข้อสอบจริงมากที่สุด ครบทั้ง 6 วิชาในการสอบนายสิบตำรวจ