ปรับดวงเสริมรวย

คนเราที่เกิดมามีวิถีชีวิตเป็นไปตาม “ดวงลิขิต” ขึ้นอยู่กับดวงดีหรือดวงไม่ดีจะพาไป

     " ดวงดี ย่อมพาไปสู่สิ่งที่ดี คิดดี พูดดี ทำดี ได้ผลดี "
        ส่วนดวงไม่ดีนั้นก็จะพาไปสู่ความทุกข์ อับจน

จากประสบการณ์กว่า ๕๐ ปีในการดูดวงให้กับดารา หมอ นักการเมือง และบุคคลหลากหลายอาชีพมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ทำให้อาจารย์มั่นใจว่า แม้ลูกศิษย์ลูกหาหลายคนจะพกดวงไม่ดีมาด้วย ก็สามารถปรับให้ประสบความสำเร็จได้ เพียงอาศัยความพยายามและปฎิบัติตามคำชี้แนะในการเสริมดวงด้านการเงินของแต่ละคนเท่านั้น 

ดังนั้นอาจารย์จึงตั้งมั่นและกลั่นกรองประสบการณ์ทั้งหมดออกมาเป็นหนังสือ "ปรับดวงเสริมรวย" ที่ถือได้ว่าเป็นตำราโหราศาสตร์เสริมการเงินอย่างแท้จริงเพราะมีทุกดวงทุกราศี เมื่ออ่านแล้วสามารถนำไปบอกเล่าให้กับมิตรสหายเพื่อให้ผู้อื่นร่ำรวยเป็นกุศลกับผู้อ่านอีกชั้นหนึ่งอีกด้วย