Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Oct 19, 2023

เตรียมพร้อมสอบ TPAT 5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ อัปเดตครั้งที่ 1

แนวข้อสอบความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์หลักสูตรล่าสุด เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

รวมแนวข้อสอบ 2 ส่วนคือ
- ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู 
- คุณลักษณะความเป็นครู 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ