เก็งข้อสอบใหม่ เข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ หอวัง สามเสนวิทยาลัย โยธินบูรณะ

เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-5-6) ในการเตรียมตัวสอบเข้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ โดยสรุปเนื้อหาสำคัญ ออกแบบเป็นตารางสรุปหัวข้อยาก ๆ ให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงแนวข้อสอบในระดับประยุกต์และเข้มข้น สอดคล้องกับแนวข้อสอบเฉพาะของโรงเรียน หอวัง สามเสนวิทยาลัย โยธินบูรณะ พร้อมเฉลยละเอียดแบบวิเคราะห์โจทย์และตัวเลือกทุกข้อ

 

•     สรุปเนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ครบถ้วนทุกหัวข้อที่ออกข้อสอบ ผ่านตาราง รูปภาพ และแผนภูมิความคิด : อ่านจบ เข้าใจทันที! 

•     เจาะลึกแนวข้อสอบระดับเข้มข้น ถูกต้องตามแนวข้อสอบจริงที่เป็นข้อสอบเฉพาะของสนามสอบโรงเรียนชื่อดัง

 

สารบัญ

แนะแนวเทคนิคการทำข้อสอบ      
แนวข้อสอบชุดที่ 1-5 
เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 1-5

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เพิ่มเติมแนวข้อสอบ แบบโจทย์ประยุกต์  สอดคล้องกับแนวข้อสอบจริง