Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Oct 11, 2023

สูตรลัด ภาษาไทย ม.ต้น สำหรับทุกการสอบ

สรุปรวมเนื้อหา หลักสูตรของวิชาภาษาไทย ม.ต้น ไว้อย่างครบสมบูรณ์ สอดเเทรกด้วยเทคนิคการจำ ปูพื้นฐานเพื่อระดับความรู้ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต สรุปหลักวิชาภาษาไทยในชั้น ม.1-2-3 ให้เป็นฉบับย่อ เพื่อใช้ดูก่อนการสอบกลางภาค ระหว่างภาค ปลายภาค และการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4

 

สรุปหลักวิชาภาษาไทย ม.ต้น แบบง่าย ๆ สามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว ใช้ทบทวนก่อนการสอบจะได้ผลเป็นอย่างยิ่ง พร้อมคำแนะนำและเทคนิคในการทำข้อสอบแนวต่าง ๆ อย่างครบถ้วน  ทำให้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้น 


เหมาะสำหรับใช้ในการทบทวน เตรียมตัวสอบแบบเร่งรัด เพื่อให้ทำคะแนนในการสอบได้ดี อ่านเข้าใจง่าย และสามารถจดจำได้อย่างรวด

 

สารบัญ

ม.1 เทอม 1 
เสียงและรูปในภาษาไทย
ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
ม.1 เทอม 2
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
การสร้างคำ

ม.2 เทอม 1 
การพูด
การสร้างคำ
ประโยค
คำราชาศัพท์
การเขียน
ม.2 เทอม 2
การพูด การฟัง และการดู
หลักภาษาไทย
วรรณคดีและวรรณกรรม

ม.3 เทอม 1
การเขียนเรื่องต่าง ๆ
การอ่าน
การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด
วรรณคดี และวรรณกรรม
กาพย์
คำและความหมายของคำ
ม.3 เทอม 2
การเขียน
การพูด การฟัง และการดู
หลักภาษาไทย
วรรณคดีและวรรณกรรม