เตรียมสอบ TPAT 3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

แนวข้อสอบความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรล่าสุด เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

รวมแนวข้อสอบ 2 ส่วน ดังนี้
- ความถนัด (Aptitude test) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
- ความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ