คัดสรรหุ้นจากงบการเงิน

หากถามว่าลงทุนอะไรดีที่ได้ผลตอบแทนสูง ๆ หนึ่งในนั้นต้องมีการลงทุนผ่านทางตลาดหุ้นแน่นอน แม้ปัจจุบันจะมีเครื่องมือวิเคราะห์ออกมาช่วยเหลือเหล่านักลงทุนมากมาย แต่ถ้าคุณอยากหาหุ้นดี ๆ มีโอกาสเติบโตในอนาคต

 

หนังสือ “คัดสรรหุ้นจากงบการเงิน” เล่มนี้คือคำตอบ เพราะได้ปูพื้นฐานคร่าว ๆ ของการอ่านงบการเงินตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญ ที่สำคัญมีตัวอย่างวิเคราะห์งบการเงินฉบับจริง

 

ซึ่งผ่านการคัดกรองจากประสบการณ์ของผู้เขียน เจ้าของเพจ “คณิตศาสตร์ การเงิน การลงทุน” เรียกว่าจะช่วยให้คุณนำแนวทางไปวิเคราะห์งบการเงินในมุมมองของตัวเองได้ไม่มากก็น้อย

 

เทคนิควิเคราะห์งบการเงินจากธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเฟ้นหาหุ้นดี ๆ และมีโอกาสเติบโตในอนาคต

 

สารบัญ

Chapter 1 รู้จักงบการเงิน                   
Chapter 2 ค้นหางบการเงิน                
Chapter 3 โครงสร้างเอกสารงบการเงิน (บริษัททั่วไป)              
Chapter 4 เริ่มอ่านงบการเงิน               
Chapter 5 แกะงบการเงิน                                                           
Chapter 6 เก็บตกคำถามของงบการเงิน       

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้

 เรียนรู้พื้นฐานคร่าว ๆ ของการอ่านงบการเงินตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญ  
 เทคนิควิเคราะห์งบการเงินฉบับจริงจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เพื่อนำแนวทางไปวิเคราะห์งบการเงินในมุมมองของตัวเอง
 อธิบายด้วยรูปภาพและตารางที่เข้าใจได้ง่าย