สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง

หนังสือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเล่มนี้ พร้อมให้ท่านพิสูจน์ถึงเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริง ที่เป็นของๆ ท่านเอง และที่เป็นของท่านอื่นๆ ที่ได้กระทำเป็นตัวอย่างเป็นอันดีให้ปรากฏ

แม้พวกท่านจะลาลับไปจากโลกนี้แล้วก็ตาม แต่พวกเราก็ยังเคารพท่านอยู่เสมอ เพราะหัวใจของพวกท่านเป็นที่น่ากราบไหว้อย่างแท้จริง แล้วตัวของท่านเองล่ะ ได้ปลุกเทพเจ้าอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในของท่าน ให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับใหลแล้วหรือยัง…?

คำนิยม

ผมเชื่อว่าหนังสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเล่มนี้ ท่านจะได้เปลี่ยนมุมมองของชีวิตเช่นเดียวกับผม ที่คุณ ชัชวาล ได้สอดแทรกความหมายของคำว่า สิ่งศักดิ์ที่แท้จริงคืออะไร ในความหมายของคำว่าชีวิตสิ่งใดคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ท้ายที่สุดหนังสือธรรมะของคุณชัชวาล ทุกๆเล่ม ได้เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงไปในทางการดำเนินชีวิตในสิ่งใหม่

นายวุฒินันต์ คำทวี 
(นักปฏิบัติธรรม)
อาจารย์ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ   ร.ร.อนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเล่มนี้จึงเป็นการเปิดมุมมองที่กว้างขึ้น โดยชี้ไปที่ท่านผู้อ่านทุกๆท่านว่า ท่านนี่หล่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพียงแค่ท่านปลุกเทพเจ้าภายในที่หลับใหลให้ตื่นขึ้นมาด้วยทาน ศีล ภาวนา คุณธรรม ปัญญา ในที่ตั้งแห่งความสงบเป็นรากฐาน เพียงแค่ท่านหลับตาค้นหาสัจธรรมแห่งชีวิต ในมุมมองใหม่ที่อยู่ภายในร่างกายและจิตใจของเรา เราจะรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงในความเคารพนั้นก็คือ ผลพวงแห่งความดีที่มาจากการกระทำดีที่เป็นของเราและของคนดีทุกๆคนนั่นเอง                                             

กิจจาพัฒน์ สุวรรณศรี
กรรมการผู้จัดการบริษัท กิจจากาญจน์ อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด 

หมายเหตุ  อ้อง เขาค้อ (ชัชวาล เพ่งวรรธนะ) นักธุรกิจโครงการบ้านสวนหมอกรีสอร์ท นักปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่อายุ ๕ ขวบ ผู้แต่งหนังสือเรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น เล่ม ๖-๘ และ สวรรค์มีจริง