สูตรลัด คณิตศาสตร์ ป.1-6 สำหรับทุกการสอบ

รวมสูตรคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 ทุกเนื้อหาการเรียนการสอบที่นักเรียนต้องใช้ไว้ใน 1 เล่ม สรุปเนื้อหาครอบคลุม ชัดเจน ในรูปแบบของรูปเล่มที่สวยงาม เพื่อใช้ในทุกการสอบ ทั้งการสอบระหว่างเรียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค การสอบชิงทุน และการสอบทุกด้านทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ

 

สารบัญ

คณิตศาสตร์ ป.1
บทที่ 1 จำนวน 1 ถึง 10 และ 0
บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10
บทที่ 3 การลบสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
บทที่ 4 จำนวน 11 ถึง 20
บทที่ 5 การบวกและการลบจำ