Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Sep 18, 2023

สูตรลัด วิทยาศาสตร์ ม.ต้น สำหรับทุกการสอบ

สรุปรวมเนื้อหา หลักสูตรของวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ไว้อย่างครบสมบูรณ์ สอดเเทรกด้วยเทคนิคการจำ  ปูพื้นฐานเพื่อระดับความรู้ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต สรุปหลักวิทยาศาสตร์ในชั้น ม.1-2-3 ให้เป็นฉบับย่อ เพื่อใช้ดูก่อนการสอบกลางภาค ปลายภาค ระหว่างภาค และสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4

 

สรุปหลักวิทยาศาสตร์ ม.ต้น แบบง่าย ๆ สามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว ใช้ทบทวนก่อนการสอบจะได้ผลเป็นอย่างยิ่ง พร้อมคำแนะนำและเทคนิคในการทำข้อสอบแนวต่าง ๆ อย่างครบถ้วน  ทำให้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในการทบทวน เตรียมตัวสอบแบบเร่งรัด เพื่อให้ทำคะแนนในการสอบได้ดี อ่านเข้าใจง่ายและสามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว

 

สารบัญ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
2. การดำรงชีวิตของพืช
3. สารและสมบัติของสาร
4. พลังงานความร้อน
5. กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1. ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์
2. การแยกสาร
3. แรงในชีวิตประจำวัน
4. งานและพลังงาน
5. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
6. โลกของเรา


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. ระบบนิเวศ
2. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
3. ปฏิกิริยาเคมี
4. ไฟฟ้า
5. แสง
6. ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
7. เทคโนโลยีอวกาศ