แนวข้อสอบจริยธรรมทางการแพทย์ กสพท TPAT1 (หลักสูตรล่าสุด)

แนวข้อสอบ (แนวใหม่) การสอบวิชาเฉพาะแพทย์ หรือวิชา TPAT1 หลักสูตรล่าสุด รวมไปถึงความสามารถในการแสดงทัศนคติต่อสถานการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางการแพทย์

 

แนวข้อสอบจริยธรรมทางการแพทย์ (แนวใหม่) การสอบวิชาเฉพาะแพทย์ หรือวิชา TPAT1 หลักสูตรล่าสุด 
เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสายการแพทย์ที่เกี่ยวข้องแนวข้อสอบแบบใหม่ที่ทันสมัยตามปัจจุบัน

 

สารบัญ

เก็งข้อสอบจริยธรรมทางการแพทย์ ชุดที่ 1-12

เฉลยเก็งข้อสอบจริยธรรมทางการแพทย์ ชุดที่ 1-12

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แนวข้อสอบจริยธรรมทางการแพทย์ (แนวใหม่) 1 ใน 3 วิชาสำคัญ TPAT1 หลักสูตรล่าสุด