TBX Korean Grammar in Use Beginning (Thai Edition) แบบเรียนไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น

ตำราเรียนไวยากรณ์ภาษาเกาหลีที่ได้รับความนิยมและยอมรับจากนักเรียนทั่วโลก แปลเป็นภาษาไทยแล้ว!
 

**เนื้อหาเด่นในหนังสือเล่มนี้**
\- มีไวยากรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในข้อสอบ TOPIK I ( TOPIK 1 ระดับกึบ 1 - กึบ 2) รวมถึง EPS-TOPIK ด้วย
\- เรียนรู้ความแตกต่างของโครงสร้างไวยากรณ์ที่คล้ายกันได้อย่างรวดเร็ว
\- ฝึกฝนประโยคหลากหลายรูปแบบที่ใช้ได้ในสถานการณ์เดียวกัน
\- มีบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่นำเอาไวยากรณ์ต่าง ๆ ในบทเรียนมารวมไว้!
 

เหมาะกับผู้เรียนภาษาเกาหลีระดับต้น, ผู้เรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง, ครูสอนภาษาเกาหลีที่ต้องการสื่อการสอนคุณภาพ

แถมฟรี! QR Code ดาวน์โหลดไฟล์เสียง MP3 

เขียนโดยทีมงานเจ้าของภาษาเกาหลีตัวจริง อันจินมยอง (Ahn Jean-myung), อีคยองอา (Lee Kyung-ah), ฮันฮูยอง (Han Hoo-young)


**บทรีวิวหนังสือจากผู้อ่านทั่วโลก**
"หลังจากสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปนในฐานะภาษาที่สองมา และในฐานะผู้เรียนภาษาเกาหลีอยู่ในขณะนี้ ฉันรู้ซึ้งถึงความสำคัญของการนำเสนอหลักไวยากรณ์อย่างเป็นระบบผ่านหนังสือที่เข้าใจง่ายและมีหลักการ หนังสือเล่มนี้ทำได้อย่างนั้น หลังจากอธิบายแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจน หนังสือเล่มนี้จะมีตัวอย่างบทสนทนาที่ใช้ได้จริง รวมถึงแบบฝึกหัดที่สั้นแต่ละเอียดให้ คุณจะต้องการหนังสือเล่มนี้ หากคุณอยากเข้าใจไวยากรณ์ภาษาเกาหลีให้ง่ายขึ้น"
\- Kent Stearman, อาจารย์ ESL Chung-Ang University, โซล อดีตผู้สอนภาษาสเปนและดนตรีในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก

 

"ผมแนะนำหนังสือเล่มนี้อย่างมากสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาเกาหลีที่จริงจังกับการสร้างพื้นฐานอย่างถูกต้อง บทสนทนาในชีวิตประจำวันและแบบฝึกหัดที่มีประโยชน์ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือไวยากรณ์เกาหลีที่ชัดเจนที่สุด และใช้งานได้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยผ่านตามา" 
\- Travis Shaw, อาจารย์ ESL Chung-Ang University

 

"ฉันน่าจะมีหนังสือเล่มนี้ตอนเริ่มเรียนภาษาเกาหลี! ด้วยการใช้ตัวอย่างในสถานการณ์จริง หนังสือ Korean Grammar in Use มีรูปแบบที่ชัดเจนและน่าสนใจ ไม่เพียงแค่กฎไวยากรณ์ทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความแตกต่างในการใช้งานของไวยากรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่คล้ายกันอย่างมากอีกด้วย หนังสือเล่มนี้อธิบายและทำให้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงจุดแตกต่างเหล่านี้ ซึ่งฉันไม่เคยเจอในหนังสือเล่มใดมาก่อนตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และนั่นทำให้ฉันต้องอาศัยการลองผิดลองถูกมากมาย รวมถึงความใจเย็นจากเพื่อน ๆ และครูในการเรียนที่ผ่านมารวมถึงในตอนนี้ ฉันแนะนำหนังสือ Korean Grammar in Use อย่างมากให้กับนักเรียน โดยเฉพาะผู้ที่ยังอยู่ในระดับปูพื้นฐาน"
\- Kylie McCallum, ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา และ ESL, นักเรียน KSL, ประเทศนิวซีแลนด์


**เกี่ยวกับผู้เขียน **
1\. อันจินมยอง (Ahn Jean-myung) 
ปริญญาโทด้านการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ Yonsei University
• อาจารย์สอนภาษาเกาหลี Yongsan International School of Seoul
• อดีตอาจารย์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง Seoul Theological University
• อดีตอาจารย์ภาควิชาภาษาและวรรณคดีเกาหลี Dongduk Women’s University
• อดีตอาจารย์สอนภาษาเกาหลี สถาบันการศึกษานานาชาติ Chung-Ang University
ผลงานหนังสือ 
• ผู้เขียนร่วมหนังสือ Korean Grammar in Use\_Advanced (ปี 2013), Darakwon 
• ผู้เขียนร่วมแบบเรียนภาษาเกาหลีเล่ม 1 และ 2 ของสถาบันภาษา Chung-Ang University (ปี 2012), Chung-Ang University
• ผู้เขียนร่วมหนังสือ Customized Korean สำหรับเด็กที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส เล่ม 4 (ปี 2012), กระทรวงศึกษาธิการ, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
• ผู้เขียนร่วมหนังสือ Korean Grammar in Use\_Intermediate (ปี 2011), Darakwon 
 
2\. อีคยองอา (Lee Kyung-ah) 
ปริญญาตรีด้านภาษาและวรรณคดีเกาหลี Ewha Womans University
ปริญญาโทด้านภาษาและวรรณคดีเกาหลี Ewha Womans University
• อาจารย์สถาบันภาษาเกาหลี Chung-Ang University
• อดีตนักวิจัยอาวุโส Korean Education Research Center 
• อดีตอาจารย์ศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษา Ewha Womans University 
ผลงานหนังสือ 
• ผู้เขียนร่วมหนังสือ Korean Grammar Exercises for Multicultural
Women (ปี 2017), สำนักพิมพ์ Hawoo
•  ผู้เขียนร่วมหนังสือ Learn Korean thru Idioms and Proverbs (ปี 2017),
สำนักพิมพ์ Cham
• ผู้เขียนร่วมแบบเรียนภาษาเกาหลีเล่ม 1, 2, 3 และ 4 ของสถาบันภาษา Chung-Ang University (2012), Chung-Ang University 
• ผู้เขียนร่วมหนังสือ EKO Drama Korean Series Super Rookie (ปี 2006), ศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษา EKO 
• ผู้เขียนร่วมหนังสือ Beautiful Korean เล่ม 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2 (ปี 2006), ศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษา EKO
• ผู้เขียนร่วมหนังสือ Exciting Korean-BEGINNING (ปี 1998), Ewha Womans University Press

3\. ฮันฮูยอง (Han Hoo-young) 
ปริญญาโทด้านการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ Ewha Womans University 
• อาจารย์สถาบันภาษา Sungkyun, Sungkyunkwan University  
• อาจารย์สถาบันภาษานานาชาติ Dongguk University 
• อดีตอาจารย์ศูนย์การศึกษาด้านภาษาเกาหลี Ajou University 
• คณะกรรมการผู้ให้คะแนนการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) 
• นักพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลี King Sejong Institute
ผลงานหนังสือ 
• ผู้เขียนร่วมหนังสือ Mind Map TOPIK VOCA 2300 (ปี 2016), Hangeul Park
• ผู้เขียนร่วมหนังสือ Practical Guide of Korean Word Cards and Stickers (ปี 2016), King Sejong Institute 

**แนะนำหนังสือแบรนด์ TBX Korean**
TBX สนับสนุนทุกคนให้มีความฝัน ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางสู่ความเป็นเลิศในแบบฉบับของทุกคน
TBX มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล ช่วยให้ทุกคนได้รับโอกาสงานที่ดี มีรายได้สูงขึ้น และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต
TBX: Think Big, journey towards eXcellence
ติดตามหนังสือจาก TBX ได้ที่เว็บไซต์ www.thinkbeyondbook.com


**รายชื่อหนังสือเรียนภาษาเกาหลีจาก #TBXKorean**
1.TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น (Super Easy Korean for Beginners: A Self-Study Book)
2.TBX Korean Grammar in Use Beginning (Thai Edition) แบบเรียนไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น
3.TBX Korean Grammar in Use Intermediate (Thai Edition) แบบเรียนไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง
4.TBX Korean Grammar in Use Advanced (Thai Edition) แบบเรียนไวยากรณ์เกาหลีระดับสูง
5.TBX เก็งข้อสอบ EPS-TOPIK เตรียมสอบไปทำงานเกาหลี ฉบับเฉลยละเอียด
6.TBX KOREAN ALPHABET & WRITING PRACTICE FOR BEGINNERS คู่มือหัดเขียนเกาหลีระดับเบื้องต้น
 

หนังสือจาก TBX Korean รวบรวมไวยากรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและพบบ่อยในข้อสอบ TOPIK I (ระดับกึบ 1-2)  มีคำอธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียดและแบบฝึกหัดที่ง่ายต่อผู้เรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง แถมฟรีไฟล์เสียง MP3

 

สารบัญ

คำนำ
วิธีการใช้หนังสือเล่มนี้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเกาหลี 
 
1\. โครงสร้างประโยคในภาษาเกาหลี 
2\. การผันคำกริยาและคำคุณศัพท์
3\. การเชื่อมประโยค 
4\. ประเภทของประโยค 
5\. การกล่าวเชิงยกย่อง

เตรียมความพร้อม
01 이다 (เป็น, คือ) 
02 있다 (มี, อยู่) 
03 ตัวเลข  
04 วันที่และวันในสัปดาห์ 
05 เวลา

Unit 1 กาล 
01 รูปปัจจุบัน A/V- (스)ᄇ니다
02 รูปปัจจุบัน A/V-아/어요
03 รูปอดีต A/V-았/었어요
04 รูปอนาคต V-(으)ᄅ 거예요 1
05 รูปปัจจุบันต่อเนื่อง V-고 있다 1
06 รูปอดีตสมบูรณ์ A/V-았/었었어요 

Unit 2 ประโยคปฏิเสธ
01 การปฏิเสธด้วยคำ
02 안 A/V-아/어요 (A/V-지 않아요) 
03 못 V-아/어요 (V-지 못해요) 

Unit 3 ตัวชี้
1\. N이/가
2\. N은/는
3\. N을/를
4\. N와/과, N(이)랑, N하고
5\. N의
6\. N에 1
7\. N에 2
8\. N에서
9\. N에서 N까지, N부터 N까지
10\. N에게/한테 
11\. N도
12\. N만
13\. N밖에
14\. N(으)로
15\. N(이)나 1
16\. N(이)나 2
17\. N쯤
18\. N처럼, N같이
19\. N보다 
20\. N마다

Unit 4 การแสดงรายการและความขัดแย้งของการกระทำ
01 A/V-고
02 V-거나
03 A/V-지만
04 A/V-(으)ᄂ/는데 1

Unit 5 การบอกช่วงเวลา 

01 N 전에, V-기 전에
02 N 후에, V-(으)ᄂ 후에
03 V-고 나서
04 V-아/어서 1
05 N 때, A/V-(으)ᄅ 때
06 V-(으)면서
07 N 중, V-는 중
08 V-자마자
09 N 동안, V-는 동안
10 V-(으)ᄂ 지

Unit 6 ความสามารถและความเป็นไปได้ 
01 V-(으)ᄅ 수 있다/없다
02 V-(으)ᄅ 줄 알다/모르다

 

Remarks: TOPIK, Trademark & Copyright by NIIED (National Institute for International Education), Republic of Korea. This product is not endorsed or approved by NIIED.

Unit 7 คำสั่ง ความจำเป็น การขออนุญาต และการห้าม 
01 V-(으)세요 
02 V-지 마세요 
03 A/V-아/어야 되다/하다 
04 A/V-아/어도 되다 
05 A/V-(으)면 안 되다 
06 A/V-지 않아도 되다 (안 A/V-아/어도 되다) 

Unit 8 การแสดงความคาดหวัง 
01 V-고 싶다
02 A/V-았/었으면 좋겠다

Unit 9 เหตุผลและสาเหตุ
01 A/V-아/어서 2
02 A/V-(으)니까 1
03 N 때문에, A/V-기 때문에

Unit 10 การขอร้องและการช่วยเหลือ 
01 V-아/어 주세요, V-아/어 주시겠어요?
02 V-아/어 줄게요, V-아/어 줄까요?

Unit 11 การลองทำสิ่งใหม่และประสบการณ์
01 V-아/어 보다
02 V-(으)ᄂ 적이 있다/없다

Unit 12 การขอความเห็นและการให้คำแนะนำ 
01 V-(으)ᄅ까요? 1
02 V-(으)ᄅ까요? 2
03 V-(으)ᄇ시다
04 V-(으)시겠어요?
05 V-(으)ᄅ래요? 1
 

Unit 13 ความตั้งใจและการวางแผน
01 A/V-겠어요 1
02 V-(으)ᄅ게요
03 V-(으)ᄅ래요 2

Unit 14 ข้อมูลเบื้องหลังและการอธิบาย
01 A/V-(으)ᄂ/는데 2
02 V-(으)니까 2

Unit 15 จุดประสงค์และความตั้งใจ 
01 V-(으)러 가다/오다 
02 V-(으)려고 
03 V-(으)려고 하다 
04 N을/를 위해(서), V-기 위해(서) 
05 V-기로 하다 

Unit 16 เงื่อนไขและการตั้งสมมุติฐาน 
01 A/V-(으)면 
02 V-(으)려면 
03 A/V-아/어도 


Unit 17 การคาดเดา
01 A/V-겠어요 2
02 A/V-(으)ᄅ 거예요 2
03 A/V-(으)ᄅ까요? 3
04 A/V-(으)ᄂ/는/(으)ᄅ 것 같다

Unit 18 การเปลี่ยนหน้าที่ของคำ
01 관형형 -(으)ᄂ/-는/-(으)ᄅ N 
02 A/V-기

03 A-게

04 A-아/어하다 

Unit 19 การบอกสภาพ
01 V-고 있다 2
02 V-아/어 있다
03 A-아/어지다 04 V-게 되다

Unit 20 การยืนยันข้อมูล 
01 A/V-(으)ᄂ/는지
02 V-는 데 걸리다/들다 
03 A/V-지요?

Unit 21 การค้นพบข้อมูลและแสดงความประหลาดใจ
01 A-군요, V-는군요 
02 A/V-네요 

Unit 22 ไวยากรณ์ลงท้ายอื่น ๆ 
01 A-(으)ᄂ가요?, V-나요? 
02 A/V-(으)ᄂ/는데요

Unit 23 การอ้างอิงคำพูด
01 การอ้างอิงคำพูดโดยตรง
02 การอ้างอิงคำพูดทางอ้อม
03 รูปย่อของการอ้างอิงคำพูดทางอ้อม

Unit 24 การผันนอกกฎ
01 ‘ᅳ’ 불규칙 (การผันนอกกฎ)
02 ‘ᄅ’ 불규칙 (การผันนอกกฎ)
03 ‘ᄇ’ 불규칙 (การผันนอกกฎ)
04 ‘ᄃ’ 불규칙 (การผันนอกกฎ)
05 ‘르’ 불규칙 (การผันนอกกฎ)
06 ‘ᄒ’ 불규칙 (การผันนอกกฎ)
07 ‘ᄉ’ 불규칙 (การผันนอกกฎ)
ภาคผนวก
สาระน่ารู้
เฉลยแบบฝึกหัด
คำอธิบายเป็นภาษาเกาหลี
สารบัญไวยากรณ์

 

Remarks: TOPIK, Trademark & Copyright by NIIED (National Institute for International Education), Republic of Korea. This product is not endorsed or approved by NIIED.