Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jun 23, 2023

แนวข้อสอบติวเข้มฟิสิกส์ สอวน. (ค่าย 1 และค่าย 2)

การสอบเพื่อเข้าค่าย สอวน. นั้นนอกจากจะฝึกให้เกิดความเชี่ยวชาญทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว ผู้ที่ได้เข้าค่าย สอวน. ยังได้รับประโยชน์มากมาย เช่น การได้เรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการอย่างเข้มข้นเกินหลักสูตร

 

การได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาตรงในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ มีโอกาสได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงออกแบบแนวข้อสอบในวิชาฟิสิกส์อย่างเข้มข้น เพื่อฝึกให้ผู้อ่านได้ทำความคุ้นเคยจนเกิดความเชี่ยวชาญและทำคะแนนได้สูงเมื่อลงแข่งขันในสนามสอบจริง

 

แนวข้อสอบมีความใกล้เคียงกับการสอบโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ พร้อมเฉลยละเอียดที่สรุปให้เข้าใจคำตอบได้อย่างชัดเจน โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบจะเน้นคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบซับซ้อน เพื่อให้เด็กนำทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้แก้โจทย์ปัญหาให้ได้มากที่สุด 

 

สารบัญ

ทำความรู้จักการสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ฟิสิกส์ ค่าย 1
แนวข้อสอบปลายค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ฟิสิกส์ ค่าย 1 (คัดเลือกเข้าค่าย 2)
แนวข้อสอบปลายค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ฟิสิกส์ ค่าย 2 (คัดเลือกผู้แทนศูนย์)
แนวข้อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาคทฤษฎี)
เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ฟิสิกส์ ค่าย 1
เฉลยแนวข้อสอบปลายค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ฟิสิกส์ ค่าย 1 (คัดเลือกเข้าค่าย 2)
เฉลยแนวข้อสอบปลายค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ฟิสิกส์ ค่าย 2 (คัดเลือกผู้แทนศูนย์)
เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาคทฤษฎี)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : จัดรูปเล่มอ่านง่าย สบายตา ภาพประกอบชัดเจน