เรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น เล่ม ๑๒ (ปาฏิหาริย์พญานาค)

หนังสือเรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น เล่ม ๑๒ เล่มนี้ ท่านผู้อ่านจักได้พบกับเรื่องราวตำนาน และความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคทั้งในด้านประสบการณ์ของพระอริยสงฆ์เจ้า

และชาวบ้านทั่วไปที่ได้พบกับพญานาคในสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย ทุกเรื่องล้วนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย

อาทิ เรื่องพญานาคมาฟังธรรมหลวงปู่มั่น หลวงปู่ชอบ ฐานสโม พบพญานาคฝั่งลาว หลวงปู่หลุย จันทสาโร สยบพญานาคบนภูบักบิด หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม หลวงปู่แกล้งพญานาค อาถรรพ์สมบัติเมืองพญานาค ลูกไฟพญานาค ณ บุ่งสัญญา อาถรรพ์ไข่พญานาค พญานาคเล่นน้ำ ณ อ่าวปลาบึก ฯลฯ ทุกเรื่องล้วนเป็นเรื่องจริงที่ถูกกล่าวขานมาจนถึงปัจจุบัน

คำนิยม

“อาตมา เชื่อว่าหนังสือเรื่องจริงฯ เล่มที่๑๒ เล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านเกิดความเชื่อมั่น เข้าใจและเข้าถึงคำสอนของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น เพราะเรื่องราวของพญานาคส่วนใหญ่ มักนำไปสู่พระธรรมคำสอนที่ลึกซึ้งกินใจ จนบางครั้งทำให้ผู้อ่านต้องหันกลับมามองความเป็นมนุษย์ของตน ซึ่งมีโอกาสสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้มากกว่า ภพภูมิแห่งนาคราชนี้”

พระอาจารย์สุลิขิต คมฺภีโร
พระผู้ทรงธุดงค์ตลอดริมแม่น้ำโขง

“ดิฉัน มีความเชื่อ และมั่นใจว่า พญานาคมีอยู่จริง เพราะศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า ซึ่งเป็นสรณะอันประเสริฐและสูงสุด ดิฉันยอมรับว่าหนังสือเล่มนี้ ทำให้เห็นภาพของพญานาค และสร้างความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆ ของภพภูมินี้ได้ดียิ่งขึ้น”                                  

ธิดารัตน์ แซ่ตั้ง
ผู้สนใจปฏิบัติธรรมและเรื่องราวต่างๆในพระพุทธศาสนา