TBX KOREAN ALPHABET & WRITING PRACTICE FOR BEGINNERS คู่มือหัดเขียนเกาหลีระดับเบื้องต้น

\- ฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาเกาหลีอย่างถูกต้อง
\- ควบคู่ไปกับทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
\- Free! ไฟล์เสียง MP3
\- พร้อมเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ไปด้วยได้ในเล่มเดียว
\- ฝึกเตรียมสอบ TOPIK 1 & EPS-TOPIK

เขียนโดย เอิง ธนันธรณ์ คงสมบัติ 
อักษรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาเกาหลี 
 

**ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้มีมากมาย**
1.เริ่มต้นทำความรู้จักภาษาเกาหลีตั้งแต่ตัวอักษร
2.เรียนรู้วิธีเขียนตัวอักษรเกาหลีที่ถูกต้อง 
3.ฝึกฝนการเขียนตัวอักษรเกาหลี
4.ฝึกฝนการฟังผ่านไฟล์เสียงจากเจ้าของภาษา
5.ฝึกฝนการพูดผ่านบทสนทนาหลากหลายรูปแบบ
6.ท่องจำคำศัพท์ที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน
7.ทบทวนไวยากรณ์ระดับต้นที่เป็นพื้นฐานสำคัญ
8.ฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวสอบ TOPIK I และ EPS-TOPIK
9.มาพร้อมกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมายที่ไม่ควรพลาด

 

สารบัญ

CHAPTER 1 KOREAN ALPHABET & BASIC KOREAN WRITING
ทำความรู้จักภาษาเกาหลี 
ภาษาเกาหลีมีตัวอักษรอะไรบ้าง 
ภาษาเกาหลีต้องเขียนอย่างไร
ภาษาเกาหลีนับตัวเลขแบบไหน 
ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาเกาหลี


CHAPTER 2 KOREAN WRITING PRACTICE FOR BEGINNERS
บทที่ 1 인사할 때 เมื่อทักทาย
บทที่ 2 질문할 때 เมื่อถามไถ่
บทที่ 3 자기소개를 할 때 เมื่อแนะนำตัว
บทที่ 4 가족을 소개할 때 เมื่อแนะนำครอบครัว
บทที่ 5 모습을 설명할 때 เมื่ออธิบายลักษณะ
บทที่ 6 감정을 표현할 때 เมื่อแสดงความรู้สึก
บทที่ 7 숫자를 표시할 때 เมื่อระบุตัวเลข
บทที่ 8 시간을 말할 때 เมื่อบอกเวลา
บทที่ 9 권할 때 เมื่อชักชวน
บทที่ 10 거절할 때 เมื่อปฏิเสธ
บทที่ 11 부탁할 때 เมื่อขอร้อง
บทที่ 12 시킬 때 เมื่อออกคำสั่ง
บทที่ 13 감사할 때 เมื่อขอบคุณ
บทที่ 14 사과할 때 เมื่อขอโทษ
บทที่ 15 작별할 때 เมื่อบอกลา
บทที่ 16 이유를 나타낼 때 เมื่อแสดงเหตุผล
บทที่ 17 조건을 나타낼 때 เมื่อแสดงเงื่อนไข
บทที่ 18 약속할 때 เมื่อให้คำ มั่นสัญญา
บทที่ 19 입학할 때 เมื่อเข้าเรียน
บทที่ 20 구직할 때 เมื่อสมัครงาน


 

CHAPTER 3 WRITING ACTIVITY 
จับคู่รู้ความหมาย
เรียงใหม่ไฉไลกว่าเดิม
เติมเต็มส่วนที่ขาดหาย
จัดหมวด “หมู” ดูคำศัพท์
จับให้ได้ถ้านายแน่จริง
“ไขว้” คว้าหาคำศัพท์
แต่เราก็หากันจนเจอ

THAI SCRIPT

DIGITAL SERVICE
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : แบบฝึกเขียน มีไฟล์เสียง ครอบคลุมหลายสถานการณ์

 

**เกี่ยวกับผู้เขียน **
เอิง ธนันธรณ์ คงสมบัติ (Thananthorn Kongsombat) จากนักเรียนสายวิทย์-คณิต สู่อักษรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาเกาหลี เกียรตินิยมอันดับ 2 และนักแปลอิสระ ผู้เข้าใจดีว่าการตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเพื่อเดินตามความฝันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จึงเริ่มเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือนำทางสำหรับคนที่อยากเริ่มเรียนภาษาเกาหลีทุกคน ให้สามารถเดินตามถนนสายฮันกึลที่ตนเองเลือกได้อย่างมั่นใจ
 

**เกี่ยวกับหนังสือแบรนด์ TBX **
TBX สนับสนุนทุกคนให้มีความฝัน ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางสู่ความเป็นเลิศในแบบฉบับของทุกคน
TBX มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล ช่วยให้ทุกคนได้รับโอกาสงานที่ดี มีรายได้สูงขึ้น และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต
TBX: Think Big, journey Towards eXcellence คิดฝันให้ใหญ่ก้าวไปให้เลิศ
www.thinkbeyondbook.com
 

มาเริ่มต้นเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองกับชุดหนังสือจาก TBX Korean กันเถอะ
\- TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น (SUPER EASY KOREAN FOR BEGINNERS: A SELF-STUDY BOOK)
\- TBX KOREAN ALPHABET & WRITING PRACTICE FOR BEGINNERS คู่มือหัดเขียนเกาหลีระดับเบื้องต้น
\- TBX เก็งข้อสอบ EPS-TOPIK เตรียมสอบไปทำงานเกาหลี ฉบับเฉลยละเอียด
\- TBX Korean Grammar in Use Beginning (Thai Edition) แบบเรียนไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น (โปรดติดตามเร็วๆ นี้)