TBX ผ่าโจทย์ TOEFL ITP : Achieve the TOEFL ITP

ทริกทำข้อสอบ TOEFL ITP ที่ไม่เคยมีใครบอก
-ผ่าโจทย์ข้อสอบทุกส่วนแบบเจาะลึก Listening / Structure / Reading
-โจทย์รวมกว่า 500 ข้อ ทั้งแบบฝึกหัด (Practice) และข้อสอบเสมือนจริง (Mock Test) 
-มีเฉลย (Answer Key)
-แถมรายการคำศัพท์ออกสอบแน่ๆ (Vocabulary)
-Free! ไฟล์เสียง MP3 ดาวน์โหลดง่ายด้วย QR Code
เตรียมสอบ TOEFL ITP อย่างมั่นใจ
----------------
กำลังเตรียมตัวสอบ TOEFL ITP อยู่ใช่หรือไม่
ไม่ต้องไปไหนอีกแล้ว เพราะหนังสือเล่มนี้ all-in-one ครบทุกอย่างที่ต้องการ!

 

หนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยเทคนิคที่จำเป็นในการเตรียมสอบ TOEFL ITP (โทเฟิล ไอทีพี) ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับเริ่มต้นหรือขั้นสูงก็ใช้ได้ทุกคน เพราะเนื้อหาครอบคลุมเชิงลึกของข้อสอบทุกส่วนทั้ง Listening Comprehension (การฟัง), Structure and Written Expression (ไวยากรณ์และสำนวนการเขียน), Reading Comprehension (การอ่าน) และยังมีตารางคำศัพท์กว่า 580 คำที่ออกสอบบ่อย รวมถึงมีแบบฝึกหัด+ข้อสอบเสมือนจริงพร้อมเฉลยทุกข้อ รวมกันกว่า 500 ข้อ ช่วยเพิ่มความมั่นใจและอัปเกรดคะแนนสอบให้ได้ตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างแน่นอน
 

จุดเด่นอยู่ที่บรรจุบทเรียนกว่า 57 บท เจาะลึกประเด็นข้อสอบและสอดแทรกเทคนิคการสอบ TOEFL ITP อย่างละเอียดทุกแง่มุมอย่างที่ไม่มีใครบอกมาก่อน เช่น เน้นการฟังประโยคที่สอง, ฟังสำนวนปฏิเสธ, การคาดเดาหัวข้อ, ไวยากรณ์ที่ใช้ในข้อสอบ, คำถามคำศัพท์, คำถามอนุมาน เป็นต้น พร้อมด้วยแบบฝึกหัดทำจริงพร้อมเฉลยผลทันที ช่วยให้คุณรู้จุดอ่อน-จุดแข็งและฝึกฝนจนเกิดความชำนาญก่อนไปห้องสอบจริง 
 

ไม่ว่าคุณจะเตรียมสอบด้วยตัวเองหรือเรียนกับติวเตอร์
หนังสือ “TBX ผ่าโจทย์ TOEFL ITP : Achieve the TOEFL ITP” 
คือสื่อการเรียนอันยอดเยี่ยมที่จะช่วยให้คุณทำคะแนนสูงสุดได้ดั่งใจหวัง

 

ทริกทำข้อสอบ TOEFL ITP ที่ไม่เคยมีใครบอก ผ่าโจทย์ข้อสอบทุกส่วนแบบเจาะลึก Listening / Structure / Reading โจทย์รวมกว่า 500 ข้อ ทั้งแบบฝึกหัด (Practice) และข้อสอบเสมือนจริง (Mock Test)

 

สารบัญ

เกี่ยวกับผู้เขียน
**ข้อมูลเบื้องต้นของข้อสอบ TOEFL ITP**
** **
**CHAPTER 1: SECTION 1 Listening Comprehension การฟัง**
Listening Comprehension (การฟัง)
ส่วน A บทสนทนาแบบสั้น (Dialogues)
บทเรียนที่ 1A1 เน้นการฟังประโยคที่สอง
บทเรียนที่ 1A2 เลือกคำพ้องความหมาย
บทเรียนที่ 1A3 เลี่ยงคำที่มีเสียงคล้ายกัน
บทเรียนที่ 1A4 สรุปว่าใคร อะไร ที่ไหน
บทเรียนที่ 1A5 ฟังว่าใครและอะไรในกรรมวาจก (passives)
บทเรียนที่ 1A6 ฟังว่าใครและอะไรกับคำนามหลายคำ
บทเรียนที่ 1A7 ฟังสำนวนปฏิเสธ
บทเรียนที่ 1A8 ฟังสำนวนปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ
บทเรียนที่ 1A9 ฟังสำนวนที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ
บทเรียนที่ 1A10 ฟังสำนวนปฏิเสธที่มีการเปรียบเทียบ
บทเรียนที่ 1A11 ฟังสำนวนที่แสดงการเห็นด้วย
บทเรียนที่ 1A12 ฟังสำนวนที่แสดงความไม่แน่ใจและคำแนะนำ
บทเรียนที่ 1A13 ฟังสำนวนที่แสดงความประหลาดใจอย่างชัดเจน
บทเรียนที่ 1A14 ฟังเกี่ยวกับความปรารถนา
บทเรียนที่ 1A15 ฟังเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ไม่จริง
บทเรียนที่ 1A16 การฟังคำถามที่มีกริยาวลี
บทเรียนที่ 1A17 บทสนทนาที่ใช้สำนวน
 
ส่วน B บทสนทนาแบบยาว (Extended Conversations)
บทเรียนที่ 1B1 การคาดเดาหัวข้อ
บทเรียนที่ 1B2 การคาดเดาคำถาม
บทเรียนที่ 1B3 การระบุหัวข้อ
บทเรียนที่ 1B4 การสรุปว่าเป็นใคร อะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน
บทเรียนที่ 1B5 การตอบคำถามที่เกี่ยวกับรายละเอียด
 
ส่วน C การบรรยาย (Mini-Talks)
บทเรียนที่ 1C1 การเดาหัวข้อการบรรยาย
บทเรียนที่ 1C2 การคาดเดาคำถาม
บทเรียนที่ 1C3 การเดาหัวข้อ
บทเรียนที่ 1C4 การสรุปว่าใคร อะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน
บทเรียนที่ 1C5 การตอบคำถามที่เกี่ยวกับรายละเอียด
 
**CHAPTER 2: SECTION 2 Structure and Written Expression ไวยากรณ์และสำนวนการเขียน**
Structure and Written Expression (ไวยากรณ์และสำนวนการเขียน)
บทเรียนที่ 2.1 คำนาม
บทเรียนที่ 2.2 คำสรรพนาม
บทเรียนที่ 2.3 คำกริยา (Verb)
บทเรียนที่ 2.4 คำที่เกิดจากคำกริยา (Verbals)
บทเรียนที่ 2.5 คำบุพบท (Prepositions)
บทเรียนที่ 2.6 บุพบทวลี (Prepositional Phrases)
บทเรียนที่ 2.7 อนุประโยคอิสระ (Independent Clauses)
บทเรียนที่ 2.8 นามานุประโยค (Noun Clauses)
บทเรียนที่ 2.9 คุณานุประโยค (Adjective Clause)
บทเรียนที่ 2.10 วิเศษณานุประโยค (Adverb Clause)
บทเรียนที่ 2.11 คำสันธาน (Conjunctions)
บทเรียนที่ 2.12 การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุด (Comparatives and Superlatives)
บทเรียนที่ 2.13 โครงสร้างคู่ขนาน (Parallel Structure)
บทเรียนที่ 2.14 ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา (Subject and Verb Agreement)
บทเรียนที่ 2.15 ลำดับคำ (Word Order)
บทเรียนที่ 2.16 คำนำหน้านาม (Articles)
บทเรียนที่ 2.17 รูปแบบของคำ (Word Forms)
บทเรียนที่ 2.18 การเลือกใช้คำ (Word Choice)
Diagnostic Test: SECTION 2 STRUCTURE AND WRITTEN EXPRESSION (ไวยากรณ์และสำนวนการเขียน)
 
**CHAPTER 3: SECTION 3 Reading Comprehension การอ่าน**
Reading Comprehension (การอ่าน)
บทเรียนที่ 3.1 คำถามคำศัพท์
บทเรียนที่ 3.2 คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญ (Main Idea Questions)
บทเรียนที่ 3.3 คำถามเกี่ยวกับการเรียบเรียงข้อมูล
บทเรียนที่ 3.4 คำถามเกี่ยวกับย่อหน้าที่ไม่ปรากฏในเรื่อง (Transition Questions)
บทเรียนที่ 3.5 คำถามเกี่ยวกับโทนของเรื่อง (Determine the Tone)
บทเรียนที่ 3.6 จุดประสงค์ (Purpose)
บทเรียนที่ 3.7 รายวิชา (Course)
บทเรียนที่ 3.8 คำถามเจาะรายละเอียด (Detail Questions)
บทเรียนที่ 3.9 การหารายละเอียด (Locating Details)
บทเรียนที่ 3.10 คำถามอนุมาน (Inference Questions)
บทเรียนที่ 3.11 คำถามเชิงปฏิเสธ (Negative Questions)
บทเรียนที่ 3.12 คำถามอ้างอิง (Reference Questions)
DIAGNOSTIC TEST: SECTION 3 Reading Comprehension (การอ่าน)
 
**CHAPTER 4: Expression & Vocabulary สำนวนและคำศัพท์**
สำนวนในข้อสอบ Listening Comprehension
อกรรมกริยา (Irregular Verb) ที่ควรทราบ
TOEFL ITP Vocabulary 580 คำ
 
**CHAPTER 5: TOEFL ITP Mock Test (Section 2-3)**
 
**เฉลย (Answer Key)**
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
แหล่งอ้างอิง
**Digital Service**

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : บอกเคล็ดลับข้อสอบทุกรูปแบบ มีตัวอย่างข้อสอบ แถมไฟล์เสียง

----------------
**เกี่ยวกับผู้เขียน**
Dr. Shadi Hijazi 
ท่านเป็นอดีตอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่ง Al Ghurair University ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปัจจุบันท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญสอน IELTS และ TOEFL ท่านมีผลงานหนังสือเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาแล้วหลายเล่ม เช่น A Guide to Technical Writing Skills, Achieve the TOEFL ITP, Enhance Your Writing, Composition and Writing Skills นอกจากนี้ท่านยังทำงานวิจัย ได้แก่ Test preparation strategies for the TOEFL can be diverse and effective ซึ่งตีพิมพ์ลงวารสาร International Journal of ELT, Linguistics and Comparative Literature และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ช่องทางติดต่อ www.facebook.com/DrShadihijazi 
----------------


**เกี่ยวกับกองบรรณาธิการฉบับภาษาไทย**
TBX ย่อมาจากชื่อทีม Think Beyond X Team เป็นกองบรรณาธิการผู้จัดทำหนังสือคุณภาพของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากลได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้นและช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
www.thinkbeyondbook.com
Think Big, journey towards eXcellence
คิดฝันให้ใหญ่...ก้าวไปให้เลิศ
----------------
TOEFL ITP® is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or app