The Forex Trading Course คู่มือหลักสูตรเทรดฟอร์เร็กซ์ให้ประสบความสำเร็จ

นี่คือตำราหลักสูตรเทรดฟอร์เร็กซ์ให้ประสบความสำเร็จ เรียงลำดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่ตลาด Forex อย่างมั่นใจ เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ ความรู้ใช้ได้จริง ชี้แนวทางการอ่านแพตเทิร์นกราฟ พร้อมภาพประกอบ สร้างกำไรจาก Forex อย่างมั่นใจด้วยหนังสือเล่มนี้!

 

THE FOREX TRADING COURSE คู่มือหลักสูตรเทรดฟอร์เร็กซ์ให้ประสบความสำเร็จ
A Self-Study Guide to Becoming a Successful Currency Trader
อ่านหนังสือเล่มนี้เสมือนได้เข้าเรียนหลักสูตรการเทรด Forex คอร์สใหญ่


- เรียงลำดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่ตลาด Forex อย่างมั่นใจ
- ติดอาวุธและทักษะจำเป็นครบถ้วนเพื่อสร้างกำไรและความมั่งคั่ง
- เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ ช่วยปูแนวคิดพื้นฐานและนำไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น
- ความรู้ใช้ได้จริง ช่วยพัฒนาผสมผสานกลยุทธ์การลงทุนทั้ง fundamental และ technical analysis
- ชี้แนวทางการอ่านแพตเทิร์นกราฟ พร้อมภาพประกอบ, บอกแนวคิดบริหารปรับเปลี่ยนแผนเทรดให้เหมาะสมกับตัวเอง, เรื่องจิตวิทยาและจัดการอารมณ์เพื่อประสิทธิภาพการเทรด
- อธิบายกลไกและเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาด Forex, การใช้ Binary options เพื่อทำนายอนาคตได้แม่นยำ, Social Media Trading การใช้ประโยชน์จากกระแสสังคมให้เป็น, การเทรด Bitcoin สกุลเงินคริปโตที่ต้องสนใจ , มีการบ้าน Assignment ให้ทำเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งทุกบทเรียน

 

สร้างกำไรจาก Forex อย่างมั่นใจด้วยหนังสือเล่มนี้!
ดาวน์โหลดไฟล์ Book Preview ตัวอย่างหนังสือฟรีที่นี่ https://forms.gle/4CgWGDkRjxpriGyB6 

 

เกี่ยวกับผู้เขียน
Abe Cofnas เป็นทั้งเทรนเนอร์การซื้อขายฟอเร็กซ์และเป็นนักวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ระดับชั้นนำ นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ใช้ตรวจจับอารมณ์ของนักลงทุนและบรรยากาศโดยรวมของตลาดเพื่อปรับปรุงการลงทุนให้ดีขึ้น เขาออกจดหมายข่าวรายสัปดาห์ชื่อ BinaryDimensions (ชื่อเดิม Fear and Greed Trader) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสัญญาณเตือนสำหรับตลาดฟอเร็กซ์ ตลาดทองคำ และตลาดดัชนี

 

อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ learn4x.com และเป็นผู้เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับการซื้อขายฟอเร็กซ์ (FOREX) ให้กับนิตยสาร Futures ตั้งแต่ปี 2001 นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้ก่อตั้งบริษัท Quicksilver Concept Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยเกมมาออกแบบแพลตฟอร์มเกมทางการเงิน “อัจฉริยะ” ที่สามารถฝึกฝนทักษะการซื้อขายฟอเร็กซ์ ทองคำ และดัชนีต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ได้

 

เกี่ยวกับกองบรรณาธิการฉบับภาษาไทย


TBX Financial คือ กองบรรณาธิการผู้จัดทำหนังสือการเงินและการลงทุนคุณภาพของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth 


TBX มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล ได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้น และช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 

สารบัญ

**บทนำ PREFACE**

**เกี่ยวกับผู้เขียน ABOUT AUTHOR**


**PART 1 ตลาดฟอเร็กซ์ขับเคลื่อนได้ด้วยสิ่งใด? - WHAT DRIVES FOREX MARKET?**
บทที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของการซื้อขายฟอเร็กซ์ - FUNDAMENTALS OF FOREX TRADING
บทที่ 2 บทบาทของเงินเฟ้อ การเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบ และเงินฝืด - 
THE ROLE OF INFLATION, REFLATION, AND DEFLATION
บทที่ 3 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจ - 
EXPLOITING INFORMATION ABOUT ECONOMIC GROWTH
บทที่ 4 ปัจจัยประเทศจีน - THE CHINA FACTOR
บทที่ 5 ความเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ : ทองคำ ทองแดง ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และอัตราแลกเปลี่ยน - THE COMMODITIES CONNECTION : Gold, Copper, Commodity Index, Equities and Forex
บทที่ 6 ความเชื่อมั่นของธุรกิจและอารมณ์ของผู้บริโภคส่งผลอย่างไรต่อตลาด - HOW BUSINESS CONFIDENCE AND CONSUMER SENTIMENT AFFECT THE MARKET
บทที่ 7 ลักษณะเฉพาะพื้นฐานของสกุลเงิน - FUNDAMENTAL PERSONALITIES OF CURRENCIES
บทที่ 8 ลักษณะและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของสกุลดอลลาร์สหรัฐ - 
THE PERSONALITY AND PERFORMANCE OF THE US DOLLAR
บทที่ 9 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้วยตนเอง - 
CONDUCTING YOUR OWN FUNDAMENTAL ANALYSIS

 

**PART 2 จับจังหวะซื้อขายด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค - TIMING THE TRADE WITH TECHNICAL ANALYSIS**
บทที่ 10 การวางแผนผังพฤติกรรมราคา - MAPPING PRICE ACTION
บทที่ 11 การหาแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ - FINDING SIGNIFICANT SUPPORT AND RESISTANCE
บทที่ 12 ความผันผวนของฟอเร็กซ์และขนาดของความผันผวน - VOLATILITY IN FOREX AND ITS DIMENSIONS
บทที่ 13 การสร้างกราฟและแพตเทิร์นราคาที่ควรรู้ - CHART FORMATION AND PRICE PATTERN YOU SHOULD KNOW
บทที่ 14 ลักษณะและกลยุทธ์การเทรด - TRADING STYLES AND STRATEGIES
บทที่ 15 จุดหยุด เพดาน และกลเม็ดสำหรับการควบคุมความเสี่ยง - 
CHAPTER 15 STOPS, LIMITS, AND TACTICS FOR RISK CONTROL

 

**PART 3 รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน - PUTTING IT TOGETHER**
บทที่ 16 เปลี่ยนไปสู่การซื้อขายจริง - TRANSITIONING TO REAL TRADING
บทที่ 17 กลยุทธ์และความท้าทายสำหรับบัญชีที่มีขนาดแตกต่างกัน - STRATEGIES AND CHALLENGES FOR DIFFERENT ACCOUNT SIZES
บทที่ 18 เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเทรดฟอเร็กซ์ - PATH TO SUCCESS IN FOREX TRADING
บทที่ 19 ทดสอบ IQ เรื่องฟอเร็กซ์ของคุณ - TEST YOUR FOREX IQ
บทที่ 20 การซื้อขายบิตคอยน์ - TRADING BITCOIN

**Digital Service**
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เนื้อหาครบเป็นระบบ เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ ความรู้ใช้งานได้จริง