Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Apr 26, 2023

Essentials Note สรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย แบบแยกเรื่องเป็นส่วนๆ ได้แก่ บทสนทนา คำศัพท์ การอ่าน และไวยากรณ์ ซึ่งจะช่วยให้รู้ขอบเขตของเนื้อหาได้ชัดเจนมากขึ้น สรุปโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมี Mind Map ทำให้สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ด้วยตัวเอง จึงเหมาะกับนักเรียน ม.ปลาย ที่ต้องการอ่านทบทวนเรื่องต่างๆ ก่อนสอบ ทั้งสอบในโรงเรียนและสอบแข่งขันในสนามสอบต่างๆ เช่น TGAT และ A-Level พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบทของในแต่ละบทให้ทำ เพื่อทดสอบความเข้าใจ เพิ่มความมั่นใจก่อนสอบจริง

 

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย แบบแยกเรื่องเป็นส่วนๆ ได้แก่ บทสนทนา คำศัพท์ การอ่าน และไวยากรณ์ อ่านเข้าใจง่าย สั้น กระชับ ครอบคลุมทุกเนื้อหาสำคัญ มี Mind Map ช่วยในการอธิบาย มีแบบฝึกหัดและเฉลยละเอียด เพื่อช่วยเสริมความมั่นใจก่อนสอบจริง

 

สารบัญ

Chapter 1 Conversation
Chapter 2 Vocabulary
Chapter 3 Reading
Chapter 4 Grammar
Answer Keys เฉลยแบบฝึกหัด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ ม.ปลาย แบบกระชับ มี Mind Map ช่วยให้อ่านได้เข้าใจง่ายขึ้น  
 มีแบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมเฉลยละเอียด
  ใช้ได้กับทุกสนามสอบ ทั้งการสอบในห้องเรียน การสอบ TGAT หรือ A-Level เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย
 มีภาพประกอบสวยงาม 4 สี อ่านได้ไม่น่าเบื่อ