รวมโจทย์ภาษาไทยเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ

หนังสือรวมโจทย์ภาษาไทยเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ เล่มนี้ได้รวบรวมแนวข้อสอบวิชาภาษาไทยเพื่อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ โดยภายในเล่มจะมีแนวข้อสอบภาษาไทยเข้า ม.1 ชุดที่ 1-8 
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ