100 วิธีลดต้นทุน นำไปใช้ได้ทันที

แนวทางการลดต้นทุนที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ทำงาน การบรรยาย ให้คำปรึกษาให้บริษัทชั้นนำหลายร้อยแห่งของ ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์  

โดยนำทฤษฎีและหลักการลดต้นทุนไปประยุกต์ใช้เครื่องมือง่าย ๆ เน้นสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมตัวอย่างจริง 100 วิธี เพื่อประกอบการชวนคิด ให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และต่อยอดได้ทันที

 

วิธีสร้างกำไรที่ทุกคนมีส่วนร่วม ผู้บริหารอยากเห็น อ่านง่าย นำไปใช้ได้ทันที ลดต้นทุนได้จริง

 

สารบัญ

Chapter 1 ทำไมต้องลดต้นทุน ?   
Chapter 2 แนวทางลดต้นทุนให้เห็นผลจริง  
Chapter 3 เครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นในการลดต้นทุน    
Chapter 4 แนวทางลดต้นทุนฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน และสภาพแวดล้อมปฏิบัติงาน 
Chapter 5 แนวทางลดต้นทุนฝ่ายผลิต      
Chapter 6 แนวทางลดต้นทุนฝ่ายวิศวกรรม ออกแบบ และซ่อมบำรุง  
Chapter 7 แนวทางลดต้นทุนฝ่ายคลังสินค้า จัดส่ง และจัดซื้อ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 แนวทางการลดต้นทุนที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ทำงานของ ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์  
 นำทฤษฎีและหลักการลดต้นทุนไปประยุกต์ใช้เครื่องมือง่าย ๆ
 วิธีสร้างกำไรที่ทุกคนมีส่วนร่วม ลดต้นทุนได้จริง นำไปใช้ได้ทันที    
 พร้อมตัวอย่างจริง 100 วิธี เพื่อประกอบการชวนคิดและต่อยอดได้ทันที