TBX คู่มือเตรียมสอบ Duolingo English Test (DET)

วิธีเตรียมตัวสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษทางเลือกใหม่ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม ครอบคลุม 4 ทักษะ Listening Reading Speaking Writing ใช้ยื่นคะแนนสมัครเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ สอบแล้วได้ e-certification ใช้เป็นข้อมูลประกอบการสมัครงานได้ด้วย

 

เตรียมสอบ Duolingo English Test อย่างมั่นใจ มีกลยุทธ์วิเคราะห์ข้อสอบแต่ละแบบ มีแบบฝึก Mini Practice Test มีข้อสอบจำลอง Mock Test พร้อมเฉลยและตัวอย่างคำตอบ Writing, Speaking, แถมฟรีคำศัพท์ที่จะออกสอบและไฟล์เสียง MP3

 

สารบัญ

CHAPTER 1 DUOLINGO ENGLISH TEST? What is it? - Duolingo English Test คืออะไร
CHAPTER 2 TEST STRUCTURE & TIPS - รูปแบบโครงสร้างข้อสอบและทริกในการสอบ
CHAPTER 3 MINI PRACTICE TESTS & ANSWERS - ข้อสอบแบบฝึกหัดและเฉลย
CHAPTER 4 MOCK TEST & ANSWERS - ข้อสอบเสมือนจริงและเฉลย
CHAPTER 5 DUOLINGO ENGLISH TEST VOCAB - ศัพท์สอบ Duolingo English Test   
DIGITAL SERVICE

 

**เตรียมสอบ Duolingo English Test**_®_** แบบรวบรัดในเล่มเดียว**
 เจาะกลยุทธ์ทำข้อสอบ DET ทุกรูปแบบ
 แบบฝึกหัด Mini Practice Test 5 ชุด
 Mock Test ข้อสอบเสมือนจริง 1 ชุด
 มีเฉลยและ Answer Guideline 
 แถมคำศัพท์ และ QR Code ไฟล์เสียง MP3

แบบฝึกหัดและข้อสอบเสมือนจริง แถมไฟล์เสียง

.................................................................................

**Duolingo English Test คืออะไร **
Duolingo English Test (DET) คือการทดสอบความรู้ทักษะภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัลที่ต้องการความสะดวก สอบออนไลน์ที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ ได้รับผลคะแนนสอบรวดเร็ว ใช้เวลาสอบไม่นาน ค่าสอบราคาไม่แพง ไม่ต้องเสียค่าเดินทางไปสนามสอบ ผลสอบเป็นที่ยอมรับทั่วโลก แม่นยำและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี AI 
 

**ผลสอบ Duolingo English Test ใช้ทำอะไร**
Duolingo English Test  เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 2016 และเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั่วโลกอย่างรวดเร็ว หลากหลายองค์กรและสถาบันการศึกษาจำนวนมากเข้ามารับรองผลการสอบของ Duolingo English Test สามารถใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ หรือใช้ประกอบข้อมูลใน resume สมัครเข้าทำงานได้ด้วย
 

ข้อสอบ Duolingo English Test มีลักษณะพิเศษเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจาก TOEIC IELTS TOEFL ดังนั้นการรู้ทริกก่อนสอบจะช่วยให้มั่นใจมากขึ้น ประหยัดเวลา และสร้างผลคะแนนสอบให้ดีขึ้นได้
 

**เนื้อหาในเล่มนี้มีอะไรบ้าง**
 Duolingo English Test คืออะไร
 รูปแบบโครงสร้างข้อสอบและทริกในการสอบ
 ข้อสอบแบบฝึกหัดและเฉลย
 ข้อสอบเสมือนจริงและเฉลย
 ศัพท์สอบ Duolingo English Test 
 

**เกี่ยวกับทีมงานผู้จัดทำหนังสือ **
**LightUp5 Education** เชื่อว่า "การศึกษาเปลี่ยนโลกได้" ช่วยจุดประกายทางความคิด ให้แสงสว่างพัฒนาจิตวิญญาณ 
5 ภารกิจหลักของ LightUp5 Education คือ สร้างสรรค์คอนเทนต์ > สร้างคน > สร้างงาน > สร้างชาติ > สร้างโลก 
E-mail: bizcreacon@gmail.com 

**Think Beyond X Team **หรือ TBX เป็นกองบรรณาธิการผู้จัดทำหนังสือคุณภาพของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากลได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้นและช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

_Duolingo English Test ® is a registered trademark of Duolingo, Inc. This product is not endorsed or approved by Duolingo, Inc_