เจาะแนวข้อสอบเด็ด นายสิบตำรวจ

เจาะลึกแนวข้อสอบครบทุกหัวข้อที่ออกข้อสอบบ่อย ครบทั้ง 6 วิชา ที่ใช้ในการสอบ พร้อมปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบให้ถูกต้องและอัปเดตใหม่ล่าสุดกว่า 1,000 ข้อ  พร้อมเฉลยละเอียดครบถ้วน

 

เก็งแนวข้อสอบเข้มตรงตามเกณฑ์ใหม่ล่าสุดของการสอบ พร้อมปรับปรุงเนื้อหาครบทั้ง 6 วิชา

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1-7
เฉลยแนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1-7
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1-7
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1-7    
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1-7
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1-7
แนวข้อสอบวิชาสารสนเทศ ชุดที่ 1-7
เฉลยแนวข้อสอบวิชาสารสนเทศ ชุดที่ 1-7
แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1-7
เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1-7
แนวข้อสอบวิชากฎหมาย ชุดที่ 1-7
เฉลยแนวข้อสอบวิชากฎหมาย ชุดที่ 1-7    

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : พัฒนาแนวข้อสอบให้ใกล้เคียงแนวข้อสอบจริงมากที่สุด ครบทั้ง 6 วิชา ในการสอบนายสิบตำรวจ