Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Feb 21, 2023

TBX คู่มือเตรียมสอบ BMAT สรุปเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ

เตรียมสอบอย่างเหนือชั้นเพื่อความสำเร็จที่เหนือกว่า
• เข้าอกเข้าใจ : หนังสือออกแบบมาเพื่อผู้เตรียมสอบ BioMedical Admissions Test โดยเฉพาะ
• มั่นใจ : มี Review สรุปทบทวนเนื้อหาที่ต้องรู้ก่อนสอบจริง 
• ถูกใจ : ฝึกโจทย์ตัวอย่างข้อสอบเยอะกว่า 420 ข้อ 
• สบายใจ : มีเฉลยอธิบาย พร้อมคำแปลภาษาไทย
• อุ่นใจ : มีครบถ้วนทุกเรื่อง Aptitude & Skills, Math, Physics, Chemistry, Biology, Writing Task

เป้าหมายใดๆ ล้วนสำเร็จได้ด้วยการลงมือทำ

 

**เกี่ยวกับหนังสือ**
หนังสือ How to Master the BMAT เล่มนี้ จะช่วยให้เราได้คะแนนสอบ BMAT สูงสุดในเวลาที่สั้นที่สุด บรรจุโจทย์ข้อสอบไว้กว่า 420 ข้อ รวมถึงมีข้อสอบจำลองหรือ Mock Test อีกด้วย

TBX ตั้งใจจัดทำหนังสือเล่มนี้เป็นรูปแบบ Bilingual book เพื่อตอบโจทย์สำหรับคนไทยที่กำลังเตรียมสอบ BMAT และผู้ที่มองหาหนังสือสรุปทบทวนเนื้อหา BMAT แบบกระชับ มีตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริงพร้อมเฉลยอธิบายที่มาของคำตอบ นอกจากนี้ยังจัดพิมพ์ทั้งต้นฉบับภาษาอังกฤษและคำแปลภาษาไทยเพื่อให้อ่านเปรียบเทียบกันได้อีกด้วย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้คำศัพท์และการแปลโจทย์

 

โฟกัสเนื้อหาในหัวข้อหลักได้แก่ 
\- ข้อสอบวัดความถนัดและทักษะ (Aptitude & Skills) 
\- คณิต (Maths)
\- ฟิสิกส์ (Physics) 
\- เคมี (Chemistry)
\- ชีวะ (Biology)
\- การเขียน (Writing Task)

ช่วงท้ายของแต่ละส่วนจะมีชุดคำถามสำหรับทบทวน ช่วยให้เรารู้จุดแข็งจุดอ่อนเพื่อการปรับปรุง 

มีโจทย์ข้อสอบตัวอย่าง BMAT ที่อิงจากข้อสอบจริงมาให้ทดลองฝึกฝนทำ 

มีเฉลยอธิบาย คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และมีคำแปลภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

 

สารบัญ

Introduction
PART 1 Reviews

บทที่ 1 ทบทวนความถนัดและทักษะ (Aptitude and skills review)
บทที่ 2 ทบทวนความถนัดทางคณิตศาสตร์ (Maths Review)
บทที่ 3 ทบทวนความถนัดทางฟิสิกส์ (Physics Review)
บทที่ 4 ทบทวนความถนัดทางเคมี (Chemistry Reviews)
บทที่ 5 ทบทวนความถนัดทางชีววิทยา (Biology Review)
บทที่ 6 ทบทวนแบบทดสอบการเขียนเรียงความ (Writing task review)

คำแนะนำสำหรับการสอบจำลอง
 

PART 2 Tests and answers
Answers to review questions
Mock Test 1: Aptitude and skills 
Mock Test 2: Scientific knowledge and applications 
Mock Test 3: Writing task 
Mock Test 4: Aptitude and skills 
Mock Test 5: Scientific knowledge and applications 
Mock Test 6: Writing task 
Mock Test 7: Aptitude and skills 
Mock Test 8: Scientific knowledge and applications 
Mock Test 9: Writing task 
Mock Test 10: Aptitude and skills 
Mock Test 11: Scientific knowledge and applications 
Mock Test 12: Writing task 
Mock Test 13: Aptitude and skills 
Mock Test 14: Scientific knowledge and applications 
Mock Test 15: Writing task

คำตอบและคำอธิบายคำตอบ 
-เฉลยและคำอธิบาย Mock Test 1-15

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ช่วยให้เราได้คะแนนสอบ BMAT สูงสุดในเวลาที่สั้นที่สุด บรรจุเนื้อหาสำหรับทบทวน มีโจทย์ข้อสอบไว้กว่า 420 ข้อ รวมถึงมีข้อสอบจำลองหรือ Mock Test อีกด้วย / มีทบทวน ข้อสอบเจาะลึก มีคำแปลไทย

 

**เกี่ยวกับผู้เขียน**
Dr. Christopher See 
ท่านเป็นติวเตอร์ประสบการณ์สูงเชี่ยวชาญด้านการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ท่านช่วยเหลือนักเรียนที่อยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลากหลายสาขาวิชาที่มาใช้บริการกับทาง Oxbridge Applications นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้เขียนหนังสืออีก 3 เล่ม ได้แก่ 1. How to Get into Medical School 2. Succeed in your Medical School Interview 3. How to Master Your Medical School Finals
 

Dr. Chris John Tyreman
ท่านเป็นพยาบาล (practising nurse) เชี่ยวชาญการสอนทักษะการคิดคำนวณสำหรับผู้ใหญ่ผ่านการเรียนทางไกลและโรงเรียนภาคค่ำ ท่านยังเป็นผู้เขียนร่วมของหนังสือ How to Master the UKCAT และเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง How to Pass the QTS Numeracy and Literacy Skills Test และหนังสือขายดีเรื่อง How to Master Nursing Calculations

 

**เกี่ยวกับกองบรรณาธิการฉบับภาษาไทย**
TBX ย่อมาจากชื่อทีม Think Beyond X Team เป็นกองบรรณาธิการผู้จัดทำหนังสือคุณภาพของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education

 

และด้าน Decent Work and Economic Growth โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากลได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้นและช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 

BMAT® is a registered trademark of Cambridge Assessment. This product is not endorsed or approved by Cambridge Assessment