ฝึกพูดเกาหลี 1,000 ประโยค ฉบับปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนสื่อสารได้

หนังสือเล่มนี้เพียบพร้อมไปด้วยเนื้อหาที่จะช่วยปูพื้นฐานให้ผู้อ่านตั้งแต่ต้น โดยเริ่มจากการเรียนรู้สระและพยัญชนะในภาษาเกาหลี การออกเสียง ยาวไปจนถึงการจดจำคำศัพท์ต่าง ๆ หนังสือเล่มนี้ผู้อ่านจะได้ฝึกพูดประโยคต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 1,000 ประโยค ซึ่งมาจากสถานการณ์ที่ผู้อ่านสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน

 

ไม่ว่าจะเป็นการนับเลข การสั่งอาหาร หรือการพูดถึงดาราศิลปิน อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผู้อ่านได้ลองแต่งประโยคของตัวเอง หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านคุ้นเคยกับประโยคภาษาเกาหลีและนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน การพูดภาษาเกาหลีจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป  

 

อัดแน่นไปด้วยประโยคภาษาเกาหลี 1,000 ประโยค ที่พร้อมให้ผู้อ่านฝึกสื่อสาร มีการปูพื้นฐานตั้งแต่การออกเสียงสระ พยัญชนะ และการสร้างประโยคเบื้องต้น โดยในท้ายบทเรียนจะมีคำศัพท์สำคัญและแบบฝึกหัดให้ผู้อ่านได้ลองฝึกแต่งประโยคของตัวเอง 

 

สารบัญ

พื้นฐานของภาษาเกาหลีที่ควรรู้
บทที่ 1 การทักทายแนะนำตัว / 자기소개                                      
บทที่ 2 การกล่าวลา / 작별 인사                                                  
บทที่ 3 การกล่าวทักทายและถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ / 인사하기        
บทที่ 4 การขอบคุณ / 감사하기                                                    
บทที่ 5 การขอโทษและการตอบรับคำขอโทษ / 사과하기                
บทที่ 6 การคุยโทรศัพท์ / 전화하기                                              
บทที่ 7 ครอบครัวและคนรัก / 가족                                                
บทที่ 8 ตัวเลข / 숫자                                                                  
บทที่ 9 การบอกวันที่ / 날짜                                                          
บทที่ 10 การซื้อของ / 쇼핑                                                    
บทที่ 11 การนัดหมาย / 약속                                                        
บทที่ 12 ร้านอาหาร / 식당                                                          
บทที่ 13 ร้านกาแฟ / 카페                                                          
บทที่ 14 โรงแรม / 호텔
บทที่ 15 ท่องเที่ยว / 여행
บทที่ 16 การบอกเวลา / 시간
บทที่ 17 สนามบิน / 공항
บทที่ 18 แท็กซี่ / 택시
บทที่ 19 รถไฟ / 기차
บทที่ 20 ธนาคาร / 은행
บทที่ 21 ไปรษณีย์ / 우체국
บทที่ 22 โรงพยาบาล / 병원
บทที่ 23 สถานีตำรวจ / 경찰서
บทที่ 24 โรงภาพยนตร์ / 영화관
บทที่ 25 ร้านเสริมสวย / 미용실
บทที่ 26 ร้านซักผ้า / 세탁소
บทที่ 27 โรงเรียน / 학교
บทที่ 28 การเช่าหอพักและบ้านพัก / 기숙사
บทที่ 29 งานอดิเรก / 취미
บทที่ 30 กีฬา / 스포츠
บทที่ 31 นักแสดงและศิลปิน / 아타스트
บทที่ 32 ฤดู / 계절
บทที่ 33 การอวยพร / 축복
บทที่ 34 การติและการชม / 질책과 칭찬
บทที่ 35 อารมณ์และความรู้สึก / 감정
บทที่ 36 เหตุฉุกเฉิน / 긴급 사태
บทที่ 37 ข้อห้ามและคำเตือน / 금지