TBX EXPRESS TOEIC คู่มือสอบ TOEIC ฉบับเร่งรัด

TBX EXPRESS TOEIC® คู่มือสอบ TOEIC ฉบับเร่งรัด ใช้สำหรับเตรียมสอบอย่างมั่นใจในเวลาอันรวดเร็ว สรุปย่อ เข้าใจง่าย ใช้สอบได้จริง ครบทุกอย่างที่ผู้เตรียมสอบ TOEIC ต้องการ เหมาะกับคนที่มีเวลาเตรียมสอบน้อย


- Tips & Techniques : ทริค เทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบ
- Grammar + Vocab : ไวยากรณ์ในข้อสอบ TOEIC และรวมคำศัพท์ข้อสอบ TOEIC 
- Practice : แบบฝึกหัด
- Mock Test LC & RC 1 set : ข้อสอบ TOEIC เสมือนจริงมีทั้งพาร์ต Listening และ Reading
- Answer Key : เฉลย
- Digital Service (MP3 & files) : บริการออนไลน์ เช่น ดาวน์โหลดไฟล์ MP3


================================


ต้องรีบใช้คะแนน TOEIC แล้ว แต่ยังไม่ได้เตรียมสอบเลย ทำไงดี?!
หนังสือ TBX EXPRESS TOEIC® ออกแบบมาเพื่อคนที่พอมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษอยู่บ้าง แต่มีเวลาเตรียมสอบน้อย ต้องการคู่มือเพื่อทบทวนแบบฉับไวก่อนไปสอบโทอิค


หนังสือ TBX EXPRESS TOEIC® มีเนื้อหาย่อกระชับ ครบถ้วนทุกอย่างที่ผู้เตรียมสอบ TOEIC ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น
• คำแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบแต่ละรูปแบบ
• แบบฝึกหัดและเฉลยทันที
• ไวยากรณ์ที่ใช้ในข้อสอบ 
• ศัพท์ที่มักออกบ่อยแต่ละหมวด 
• ข้อสอบเสมือนจริงทั้งพาร์ท Listening, Reading พร้อมเฉลย 
• สคริปต์เสียง 
• และที่สำคัญคือมี Digital Service สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เสริมและไฟล์เสียง MP3 ซึ่งใช้สำเนียงสไตล์เจ้าของภาษาทั้งแบบ US UK AUS เพื่อจำลองให้คล้ายกับสถานการณ์สอบจริงที่ผู้สอบจะต้องเจอ (คลิกฟังตัวอย่างไฟล์เสียงที่ลิงก์นี้ https://youtu.be/sqaOF-VL8Yw )
 

สารบัญ

CHAPTER 01 Introduction แนะนำาข้อสอบ TOEIC
CHAPTER 02 Tips and Techniques 
CHAPTER 03 Grammar review ทบทวนไวยากรณ์
CHAPTER 04 Essential Vocabularies คำาศัพท์สำาคัญ
CHAPTER 05 Mock Test เก็งข้อสอบเสมือนจริง
CHAPTER 06 Script & Answers 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ครบทุกเรื่องที่คนเตรียมสอบ TOEIC ต้องการ

 

================================


เกี่ยวกับทีมงานผู้เขียน
LightUp5 Education เชื่อว่า "การศึกษาเปลี่ยนโลกได้" ช่วยจุดประกายทางความคิด ให้แสงสว่างพัฒนาจิตวิญญาณ 
5 ภารกิจหลักของ LightUp5 Education คือ สร้างสรรค์คอนเทนต์ > สร้างคน > สร้างงาน > สร้างชาติ > สร้างโลก 
E-mail: bizcreacon@gmail.com 
เกี่ยวกับกองบรรณาธิการ 


TBX Editorial Team คือ กองบรรณาธิการผู้จัดทำหนังสือคุณภาพของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth

 

โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล ได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้น และช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 

www.thinkbeyondbook.com
Remarks: TOEIC® is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.