Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Nov 23, 2022

ตะลุยโจทย์ IJSO วิทย์โอลิมปิก (เคมี) ม.ต้น

หนังสือ “ตะลุยโจทย์ IJSO วิทย์โอลิมปิก (เคมี) ม.ต้น” เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (เคมี) ในระดับมัธยมต้นไว้กว่า 250 ข้อ โดยอ้างอิงจากสถิติข้อสอบ 10 ปีย้อนหลัง ในส่วนของเฉลยคำตอบก็ได้อธิบายหลักการ สูตร และวิธีคิดไว้อย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

 

สนามสอบ IJSO เป็นการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Junior Science Olympiad) ซึ่งมีการสอบด้วยกัน 3 วิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เป็นสนามสอบของนักเรียนที่อยู่ในระดับมัธยมต้น ที่อายุไม่เกิน 15 ปี นักเรียนที่ผ่านการสอบในสนามนี้จะได้เข้าค่าย IJSO ได้เรียนรู้เนื้อหาที่ไม่มีสอนในโรงเรียน และยังได้มีอากาสลงมือทำแล็บอีกด้วย

 

สารบัญ

แนวข้อสอบ
* แนวข้อสอบ IJSO เคมี ชุดที่ 1
* แนวข้อสอบ IJSO เคมี ชุดที่ 2
* แนวข้อสอบ IJSO เคมี ชุดที่ 3
* แนวข้อสอบ IJSO เคมี ชุดที่ 4
* แนวข้อสอบ IJSO เคมี ชุดที่ 5
 
เฉลยแนวข้อสอบ
* เฉลยแนวข้อสอบ IJSO เคมี ชุดที่ 1
* เฉลยแนวข้อสอบ IJSO เคมี ชุดที่ 2
* เฉลยแนวข้อสอบ IJSO เคมี ชุดที่ 3
* เฉลยแนวข้อสอบ IJSO เคมี ชุดที่ 4
* เฉลยแนวข้อสอบ IJSO เคมี ชุดที่ 5

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ :

* มีแนวข้อสอบอ้างอิงจากข้อสอบ 10 ปีย้อนหลัง 
* พร้อมเฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ
* เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เตรียมตัวสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก