สรุปเข้ม + แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.1 (หลักสูตร GIFTED / ห้องโครงการ-แผนการเรียนพิเศษ)

เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-5-6) ในการเตรียมตัวสอบเข้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชา วิทยาศาสตร์  โดยสรุปเนื้อหาสำคัญ ออกแบบเป็นตารางสรุปหัวข้อยาก ๆ ให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงแนวข้อสอบในระดับประยุกต์และเข้มข้นมากยิ่งขึ้น พร้อมเฉลยละเอียดแบบวิเคราะห์โจทย์และตัวเลือกทุกข้อ

 

    •     สรุปเนื้อหา วิชาวิทยาศาสตร์ ครบถ้วนทุกหัวข้อที่ออกข้อสอบผ่าน ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิความคิด : อ่านจบ เข้าใจทันที! 

    •     เจาะลึกแนวข้อสอบระดับเข้มข้น เน้นความเป็นเลิศทางทักษะด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ และห้องโครงการต่างๆ  ของโรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ

 

สารบัญ

เรื่องที่ 1 ระบบอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย
เรื่องที่ 2 การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์
เรื่องที่ 3 อาหารและสารอาหาร
เรื่องที่ 4 การดำรงชีวิตของพีซและสัตว์
เรื่องที่ 5 วัสดุและสมบัติของสาร
เรื่องที่ 6 สารในชีวิตประจำวัน
เรื่องที่ 7 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่
เรื่องที่ 8 แสงกับตัวกลาง    
เรื่องที่ 9 เสียงและการได้ยิน
เรื่องที่ 10 วงจรไฟฟ้า
เรื่องที่ 11 ดินและหินในท้องถิ่น
เรื่องที่ 12 ระบบสุริยะ ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ แบบโจทย์ประยุกต์ 
- ครบทุกระดับความยาก
- ตามเกณฑ์หลักสูตรใหม่ล่าสุดกว่า 350 ข้อ