มือใหม่ Python เก่งได้ใน 30 วัน

หนังสือการเขียนโปรแกรม Python ฉบับสมบูรณ์ ที่รวบรวมเนื้อหาตั้งแต่ Basic จนถึง Advance และได้มีการออกแบบเนื้อหาแบ่งออกเป็น 30 บท เพื่อให้ใช้อ่านและศึกษาใน 30 วัน สอนทุกขั้นตอนเหมือนจับมือทำ

 

เนื้อหาทั้งหมดแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ส่วนที่ 1 เป็นพื้นฐานและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Python 
ส่วนที่ 2 ตัวอย่างการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดยใช้โมดูล Turtle และ Tkinter
ส่วนที่ 3 การนำ Python ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ (Web Scraping) 
ส่วนที่ 4 การนำ Python ไปสร้างเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้โมดูล Flask, Sqlite3 และ Django 
ส่วนที่ 5 การนำ Python ไปประยุกต์ในงานด้านอื่นๆ เช่น กับโมดูล Pandas, Bokeh เป็นต้น เนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมด ทำให้เป็นหนังสือ Python ที่สมบูรณ์อีกเล่มหนึ่งที่ขาดไม่ได้       
                  

 

เก่ง Python ได้ใน 1 เดือน เรียนรู้ได้ตั้งแต่  Basic จนถึง Advance หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา

 

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักกับ Python
บทที่ 2 ติดตั้ง Python และการใช้ Python Shell        
บทที่ 3 ตัวแปรและชนิดข้อมูล
บทที่ 4 การคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์
บทที่ 5 ฟังก์ชัน
บทที่ 6 การตัดสินใจ
บทที่ 7 การวนซ้ำ
บทที่ 8 Scope, Closure และ Decorator
บทที่ 9 พื้นฐานการใช้งาน Dictionary    
บทที่ 10 List, Tuple และ Set
บทที่ 11 พื้นฐานการใช้งาน Error Handling
บทที่ 12 ตัวอย่างโปรแกรมเข้ารหัสในแบบซีซาร์ (Caesar Cipher)
บทที่ 13 การอ่านและเขียนไฟล์
บทที่ 14 คลาสและอ็อบเจกต์
บทที่ 15 การสืบทอดคลาส (Class Inheritance)    
บทที่ 16 โมดูล (Module) และแพ็กเกจ (Packages)    
บทที่ 17 วาดรูปด้วย Turtle Graphics
บทที่ 18 เกมหลบหลีกชิงธง
บทที่ 19 สร้างแบบฟอร์มโดยใช้ tkinter โมดูล
บทที่ 20 วาดรูปกราฟิกโดยใช้ tkinter
บทที่ 21 ดึงข้อมูลจากเว็บแบบง่าย ๆ ด้วย BeautifulSoup    
บทที่ 22 Web Scraping แบบซับซ้อนด้วย Selenium    
บทที่ 23 การใช้งาน Virtual Environment
บทที่ 24 สร้างเว็บแอปพลิเคชันด้วย Flask
บทที่ 25 อ่านและแก้ไขข้อมูลใน Google Sheet
บทที่ 26 พื้นฐานการใช้งาน SQLite ใน Python
บทที่ 27 พื้นฐานการใช้งาน Django
บทที่ 28 โปรเจกต์ข้อมูลสินค้า
บทที่ 29 จัดการข้อมูลด้วย pandas
บทที่ 30 การพล็อตกราฟด้วย bokeh                  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เป็นหนังสือ Python ฉบับสมบูรณ์ที่แบ่งเนื้อหาให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ใน 30 วัน สอนทุกขั้นตอนเหมือนจับมือทำ