รวมโจทย์คณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ โดยเล่มนี้ได้รวบรวมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 ชุดที่ 1-8 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ