TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น (Super Easy Korean for Beginners: A Self-Study Book)

**TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น
(Super Easy Korean for Beginners: A Self-Study Book)**

**ปูพื้นฐานภาษาเกาหลีตั้งแต่ต้นจนเริ่มพูดได้ **
- เหมาะกับคนทุกวัยที่สนใจเรียนภาษาเกาหลี
- ใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน
- ใช้เสริมความรู้ก่อนเตรียมตัวสอบ TOPIK-I รวมถึงสอบ EPS-TOPIK เพื่อไปทำงานที่เกาหลี
- ฟรี! VDO course จากเจ้าของภาษาตัวจริงและสื่อการสอนอีกมากมาย
--------------------------------

**แถมฟรี! 8 สื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาด้วยตนเองที่มีอยู่ในเล่มนี้ คุ้มค่าสุดๆ มูลค่ารวมกว่า 3,000 บาท**
**1. Video Lectures** **(วิดีโอบรรยายบทเรียน)**
คุณสามารถเรียนภาษาเกาหลีผ่านวิดีโอบรรยายแนวทาง Direct Method เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนให้เหมือนกับคุณได้เรียนจากเจ้าของภาษาโดยตรง
**2. Videos for Reviewing (วิดีโอสำหรับทบทวนบทเรียน)**
ทบทวนเนื้อหาจากหนังสือควบคู่ไปกับการดูวิดีโอนี้ได้
**3. Video for Words (วิดีโอฝึกคำศัพท์)**
ทบทวนคำศัพท์จากหนังสือจดจำคำได้แม่นยำมากขึ้น 
**4. MP3 for Listening (ไฟล์เสียงสำหรับฝึกการฟัง)**
คุณสามารถฟังการออกเสียงประโยคหรือคำศัพท์ต่าง ๆ จากเจ้าของภาษา
**5. MP3 for Speaking (ไฟล์เสียงสำหรับฝึกการพูด)**
คุณสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองหลังจากเรียนจากฟังเสียงจากเจ้าของภาษา
**6. Word Lists (แบบสรุปคำศัพท์)**
เราได้ทำการสรุปคำศัพท์ทั้งหมดจากหนังสือมารวบรวมไว้ในฉบับพกพาเพื่อให้คุณสามารถทบทวนคำศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
**7. Picture Words (ภาพศัพท์)**
การเรียนรู้คำศัพท์ผ่านรูปภาพจะทำให้คุณจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น
**8. Workbook (แบบฝึกหัด)**
คุณสามารถฝึกเขียนคำศัพท์และประโยคต่างๆได้

--------------------------------
**ประวัติผู้เขียน **
อี ฮเยฮยอน (이혜현)
การศึกษา 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีเกาหลี / Korea University
- ปริญญาโท สาขาภาษาและวรรณคดีเกาหลี / (เอกการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี) Korea University

ประสบการณ์การทำงาน
- อาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี / ศูนย์การศึกษา Korea University
- อาจารย์สถาบันภาษาเกาหลี Bucheon University
- อาจารย์สอนการย้ายถื่นฐานและบูรณาการของเกาหลี

--------------------------------
**แนะนำหนังสือแบรนด์ TBX**
TBX ย่อมาจากชื่อทีม Think Beyond X Team เป็นกองบรรณาธิการผู้จัดทำหนังสือคุณภาพของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth 

โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากลได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้นและช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

website : thinkbeyondbook.com
 

คู่มือเรียนปูพื้นฐานภาษาเกาหลีตั้งแต่ต้นจนเริ่มพูดได้ เล่มเดียวครบ เหมาะกับคนทุกวัยที่สนใจเรียนภาษาเกาหลี ใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน ใช้เสริมความรู้ก่อนเตรียมตัวสอบ TOPIK-I รวมถึงสอบ EPS-TOPIK เพื่อไปทำงานที่เกาหลี ฟรี! VDO course จากเจ้าของภาษาตัวจริงและสื่อการสอนอีกมากมาย

 

สารบัญ

- แนะนำหนังสือ
- วิธีใช้หนังสือ ‘Super Easy Korean’
- สื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาด้วยตนเอง
- วิธีใช้สื่อการเรียนรู้
- Study Planner

- Lesson 01 한글 ฮันกึล เช่น พยัญชนะ ตัวสะกด การเชื่อมเสียง 
- Lesson 02 인사 표현 การทักทาย เช่น พบกัน-จากกัน ขอโทษ ขอบคุณ ออกไป กลับมา ถามสารทุกข์สุกดิบ เข้านอน อวยพร
- Lesson 03 저는 투이예요. ฉันชื่่อทุย เช่น ไวยากรณ์ ถามสัญชาติ การตอบ อาชีพ ประเทศ มารยาท
- Lesson 04 이거는 뭐예요? สิ่งนี้คืออะไร เช่น ไวยากรณ์ นี่ นั่น โน่น อุปกรณ์ในห้องเรียน เรา 
- Lesson 05 학생 식당이 어디에 있어요? โรงอาหารอยู่ที่ไหน เช่น ไวยากรณ์ สถานที่ คำบุพบท ทิศทาง ตำแหน่ง ที่ไหน
- Lesson 06 지금 뭐 해요? ตอนนี้ทำอะไร เช่น รูปประโยค ไวยากรณ์ คำกริยาและคำคุณศัพท์พื้นฐาน 
- Lesson 07 떡볶이 한 그릇 주세요. ขอต็อกบกกีหนึ่งถ้วย เช่น ไวยากรณ์ นับจำนวน บอกจำนวน ตัวเลขแบบเกาหลี 
- Lesson 08 복습 문제 ทบทวนบทเรียน
- Lesson 09 어제 뭐 했어요? เมื่อวานทำอะไร เช่น ไวยากรณ์ เวลา 
- Lesson 10 생일이 언제예요? วันเกิดของคุุณคือเมื่อไร เช่น ตัวเลขแบบจีน วันในหนึ่งสัปดาห์ ชั่วโมง นาที วันหยุด
- Lesson 11 같이 명동에 갈까요? ไปมย็องดงด้วยกันไหม เช่น ไวยากรณ์ นัดหมาย ไว้เรากินข้าวด้วยกันนะ
- Lesson 12 내일은 아마 더울 거예요. พรุ่งนี้อาจจะร้อน เช่น ฤดูกาล คำกริยา คำคุณศัพท์ ไวยากรณ์
- Lesson 13 한정식을 먹으러 갈 거예요. จะไปกินฮันจ็องชิก เช่น กิจกรรมวันหยุด เวลาว่าง ไวยากรณ์
- Lesson 14 명동역에 어떻게 가야 돼요? สถานีมย็องดงต้องไปอย่างไร เช่น สถานที่ ยานพาหนะ คมนาคม รถไฟใต้ดิน ไวยากรณ์
- Lesson 15 배가 아프고 소화가 안 돼요. ปวดท้องและอาหารไม่ย่อย เช่น อวัยวะ การเจ็บป่วย ป้าย ไวยากรณ์
- Lesson 16 너는 시간 있을 때 보통 뭐 해? คุณมักจะทำอะไรในเวลาว่าง เช่น รูปแบบการพูด งานอดิเรก พูดแบบทางการและไม่ทางการ 
- Lesson 17 복습 문제 ทบทวนบทเรียน
- Word Lists คลังคำศัพท์
- Workbook
- Answers

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เนื้อหาเข้าใจง่าย ภาพประกอบดี มีสื่อประกอบและคอร์สวิดีโอ