20 กลยุทธ์ควบคุมคน

ใครเคยพบปัญหาเหล่านี้บ้าง...เป็นหัวหน้า แต่สั่งอะไรไปลูกน้องก็ดื้อไม่ทำตาม...เป็นคนทำงาน แต่ขออะไรไปคนอื่นก็ไม่ร่วมมือ...เป็นนักธุรกิจ แต่สื่อสารเจรจาคู่ค้าไม่ยินยอม...เป็นพ่อแม่ สอนอะไรลูกก็ไม่เชื่อฟัง

หากเป็นอย่างนี้คงต้องอ่าน 20 กลยุทธ์ควบคุมคน หนังสือจิตวิทยาเล่มนี้อ่านง่าย  ตัวหนังสือใหญ่ สบายตา ไม่ต้องใส่แว่นก็อ่านเห็นชัดเจน