การบริหารสหภาพแรงงานสำหรับสหภาพแรงงาน

เมื่อนายจ้างเอาเปรียบ การรวมพลังคือทางเดียวที่จะได้ความเป็นธรรม การตั้งสหภาพแรงงานนั้นไม่รู้กฎหมายไม่ได้

หนังสือเล่านี้บอกเล่าวิธีการรวมพลังเพื่อต่อรองกับนายจ้างอย่างละเอียด ตั้งแต่วิธีการจัดตั้งจนถึงวีการทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความเป็นธรรมอย่างถูกกฎหมาย โดยนักเขียนผู้มากประสบการณ์ อ. สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา