เตรียมสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ

สรุปลัดเนื้อหาวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับสอบเข้าระดับชั้น ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ ห้อง Gifted และแนวข้อสอบท้ายบท

 

สรุปและแนวข้อสอบ สำหรับสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ ห้อง Gifted

 

สารบัญ
บทที่ 1 คณิตศาสตร์
บทที่ 2 วิทยาศาสตร์ 
บทที่ 3 ภาษาอังกฤษ
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ