เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สรุปลัดเนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับสอบเข้าระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบ โดยวิเคราะห์จากแนวข้อสอบเดิม และข้อสอบแนวใหม่ๆ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

 

สรุปและแนวข้อสอบ สำหรับสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

สารบัญ

บทที่ 1 วิทยาศาสตร์
บทที่ 2 คณิตศาสตร์
บทที่ 3 ภาษาอังกฤษ
บทที่ 4 ภาษาไทย
บทที่ 5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ