คุณหนูเก่งคณิต คิดเลขเร็ว ป.1

เตรียมพร้อมน้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.1 ในทักษะด้านการคำนวณให้รวดเร็วและแม่นยำ ไปกับโจทย์และแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งครบครันไปด้วยแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ตัวชี้วัด  

 

ตั้งแต่หัวข้อพื้นฐาน อย่าง การบวก ลบ คูณ หาร ไปจนถึง โจทย์ปัญหา  พร้อมให้น้อง ๆ สนุกไปกับแบบฝึกหัดที่สร้างสรรค์ กว่า 300 ข้อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับน้อง ๆ ในการฝึกฝนทำโจทย์ ทบทวนหัวข้อบทเรียนที่ตนเองไม่ถนัด ไปจนถึงการเตรียมตัวในการสอบเลื่อนชั้นและสนามสอบต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 

• สรุปเนื้อหาพื้นฐาน สั้น กระชับ สำหรับทบทวนความรู้ ให้แม่นยำ

• สนุกไปกับการฝึกทำโจทย์และแบบฝึกเสริมทักษะการคำนวณหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ใช้เรียนจริงในห้องเรียน

 

สารบัญ

ทบทวนเนื้อหา เตรียมพร้อมก่อนทำแบบฝึกหัด

บทที่ 1 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

โจทย์ปัญหา การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

 

บทที่ 2 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

โจทย์ปัญหา การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

 

บทที่ 3 การบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

โจทย์ปัญหา การบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

 

บทที่ 4 การลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

โจทย์ปัญหา การลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

 

บทที่ 5 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100

โจทย์ปัญหา การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน เกิน100

 

บทที่ 6 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100

โจทย์ปัญหา การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100

 

บทที่ 7 การบวก ลบระคน

แบบฝึกหัดทบทวนท้ายเล่ม

- ชุดที่ 1

- ชุดที่ 2

- ชุดที่ 3

- ชุดที่ 4

- ชุดที่ 5

เฉลย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ :

โจทย์และแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งครบครันไปด้วย แบบฝึกหัดที่ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ตัวชี้วัด ตั้งแต่หัวข้อพื้นฐาน อย่าง การบวก ลบ คูณ หาร ไปจนถึงโจทย์ปัญหาระดับประยุกต์ขั้นสูง