เรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น เล่ม ๑๐ (ปาฏิหาริย์วัดอัมพวัน)

เมื่อพูดถึงวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ถือว่าเป็นวัดที่พุทธศาสนสนิกชนให้ความสำคัญมากวัดหนึ่งในประเทศไทย

วัดอัมพวันเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มากไปกว่านั้นวัดอัมพวัน ยังมีท่านหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ที่ได้เปิดสำนักฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เพื่อสอนให้แก่ผู้ใคร่ฝึกปฏิบัติธรรม ได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติ

ตลอดจนอบรมธรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นในที่สุด หนังสือเรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น เล่ม ๑๐ นี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันในวิถีดังกล่าว ซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ประสบพอเจอกับปาฏิหาริย์

อาทิ พบวิญญาณแม่ตะเคียนมาเตือน  พบวิญญาณลุงชุดขาว  ภาพหลวงพ่อจรัญ เกิดปาฏิหาริย์ ปฏิบัติธรรมแล้วโชคดีถูกลอตเตอรี่  วิญญาณเด็กผู้ชายปรากฏให้เห็น ถูกไฟฟ้าซ็อตแต่รอดมาได้ ฯลฯ พร้อมอีกหลายเรื่องจริง ที่สามารถบอกได้เพียงชาตินี้เท่านั้น

คำนิยม

เมื่ออ่านได้หนังสือเล่มนี้แล้ว อยากขอบคุณคนเขียน ที่มุ่งมั่นพยายามนำเสนอถึงเหตุอันอัศจรรย์ต่างๆ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติกรรมฐานทั่วไป ที่มุ่งมั่นไม่หวั่นไหวในการสร้างความดี ทั้งเป็นแรงบันดาลใจ ให้หลายๆคนได้ไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง

ในฐานะผู้ศึกษาโหราศาสตร์ตลอดหลายสิบปี ยอมรับว่า การปฏิบัติกรรมฐานนี้ เป็นการสะเดาะเคราะห์แก้กรรมที่ดีที่สุด ตรงที่สุด ไม่ว่าจะดวงร้ายหรือมีเกณฑ์แย่แค่ไหน เปรียบได้กับ การเดินทางที่ได้นั่งเครื่องบิน แต่การทำบุญประกอบพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์อื่นๆ เหมือนนั่งรถมอเตอร์ไซค์ รถเก่งธรรมดา

อาจารย์ ณัฐธพงษ์ อรรถไกวัลวที
ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไทยและศาสตร์อื่นๆ

นับเป็นหนังสือที่น่าอ่านและมีประโยชน์อีกเล่มหนึ่ง ที่จะสามารถชักจูงให้ทุกคนหันมาสนใจการปฏิบัติกรรมฐาน เจริญภาวนา ให้มีปัญญารู้คิดมีสติรู้ทัน อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง ครอบครัวและผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นพลวปัจจัยเกื้อหนุนให้ได้รับแต่สิ่งดี ๆ ในภพนี้และภพหน้าต่อไป

ร้อยตรีอภิศักดิ์   รินไธสง
อนุศาสนาจารย์จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ