แนวข้อสอบ ม.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

แนวข้อสอบทุกวิชาของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 7 วิชา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาสุขศึกษา และพละศึกษา วิชาศิลปะ และการงานอาชีพ

 

เพื่อเป็นทางลัดสู่การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพความจำและความเข้าใจก่อนสอบ เพราะทุกวิชาล้วนแต่มีความสำคัญ สัมพันธ์ต่อการสอบ และการทำคะแนนให้อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม เหมาะสมกับนักเรียนที่กำลังปูพื้นฐานขึ้น ม.1 หรือกำลังศึกษาในระดับชั้น ม.1 เพื่อพิชิตคะแนนเต็ม ในทุก ๆ วิชา 


***เพื่อพิชิตคะแนนระดับ GPA 3.5-4.00 คงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับความตั้งใจของนักเรียนทุกคน

เพราะทุกวิชาล้วนมีความสำคัญ ไม่ว่าจะมีหน่วยกิตเท่าไร การได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ในแต่ละวิชา คงไม่ใช่เรื่องไกลตัว ถ้ามีความตั้งใจในชั้นเรียน และหมั่นฝึกฝนเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเฉพาะการฝึกฝนทำแบบฝึกหัดแนวข้อสอบบ่อย ๆ เชื่อว่าคะแนน GPA  3.5 ขึ้นไป จนถึง 4.00 คงไม่ใช่เรื่องยากเกินไป

 

สารบัญ

แนวข้อสอบรายวิชา คณิตศาสตร์
แนวข้อสอบรายวิชา วิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบรายวิชา ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบรายวิชา ภาษาไทย
แนวข้อสอบรายวิชา สังคมศึกษา
แนวข้อสอบรายวิชา สุขศึกษา
แนวข้อสอบรายวิชา พละศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพ
 

เฉลยแนวข้อสอบรายวิชา คณิตศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบรายวิชา วิทยาศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบรายวิชา ภาษาอังกฤษ
เฉลยแนวข้อสอบรายวิชา ภาษาไทย
เฉลยแนวข้อสอบรายวิชา สังคมศึกษา
เฉลยแนวข้อสอบรายวิชา สุขศึกษา
เฉลยแนวข้อสอบรายวิชา พละศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : รวมแนวข้อสอบทุกวิชาของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 7 วิชา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาสุขศึกษา และพละศึกษา วิชาศิลปะ และการงานอาชีพ