เตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานพัสดุ (ภาค ข)

สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบสำหรับสอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานพัสดุ โดยเล่มนี้จะสรุปใจความสำคัญสำหรับเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานพัสดุ พร้อมแนวข้อสอบ

 

สารบัญ

Part 1 หน้าที่และพระราชบัญญัติที่ใช้สอบเจ้าพนักงานและนักวิชาการพัสดุ
Part 2 ระเบียบและพระราชบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานพัสดุ
Part 3 ระเบียบและพระราชบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการพัสดุ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : สรุปใจความสำคัญ อ่านง่าย มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ