ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 (5 วิชา) โรงเรียนดัง

หนังสือ “ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 (5 วิชา) โรงเรียนดัง” เล่มนี้ มีเป้าหมายหลักให้นักเรียนได้ฝึกทำโจทย์ที่ต้องรู้ ก่อนสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 โดยอ้างอิงเนื้อหามาจากหนังสือของกระทรวงฯ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวน เสริมความมั่นใจ นำความรู้ไปแก้ปัญหาโจทย์ทั้ง 5 วิชา รวมข้อสอบไว้มากกว่า 700 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด  

 

"ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 (5 วิชา) โรงเรียนดัง" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6  ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมไปกับแนวข้อสอบ 5 วิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา) พร้อมทั้งเฉลยอธิบายละเอียดทุกข้อ

 

สารบัญ

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1-5
    เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1-5
* แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1-5
    เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1-5
* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1-5
    เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1-5
* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1-5
    เฉลยแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1-5
* แนวข้อสอบสังคมศึกษา ชุดที่ 1-5
    เฉลยแนวข้อสอบสังคมศึกษา ชุดที่ 1-5

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้

* รวมแนวข้อสอบไว้มากกว่า 700 ข้อ
* พร้อมเฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ
* เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับ ป. 6 ที่เตรียมสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สตรีวิทยา และโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ