ติวสอบเข้ม นักเรียนนายสิบทหารบก

หนังสือ "ติวสอบเข้ม นักเรียนนายสิบทหารบก" เล่มนี้ คณาจารย์ได้ค้นคว้า รวบรวม และเรียบเรียงอย่างพิถีพิถัน โดยคัดเลือกข้อสอบที่ผู้เข้าสอบควรรู้กว่า 1,000 ข้อ เพื่อใช้ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป

 

พร้อมด้วยเฉลยอธิบายอย่างละเอียดครบถ้วน และหากผู้อ่านมีความมุ่งมั่น รู้จักสังเกต จดจำเทคนิค และทบทวนความรู้เพื่อทำความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบอยู่เสมอ ผู้อ่านก็จะสามารถทำความเข้าใจได้อย่างไม่ยากเย็น และเอาชนะได้ในทุกๆ สนามสอบ

 

'"เตรียมความพร้อม ก่อนก้าวสู่รั่วโรงเรียนนายสิบด้วยความมั่นใจ"


รวมแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป ไว้มากกว่า 1,000 ข้อ และจำลองข้อสอบก่อนสอบจริง 2 ชุด พร้อมทั้งเฉลยละเอียดทุกข้อ

 

สารบัญ

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
   เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์
* แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์
   เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์
* แนวข้อสอบภาษาไทย
   เฉลยแนวข้อสอบภาษาไทย
* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
   เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
   เฉลยแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
* แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ชุดที่ 1
* แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ชุดที่ 2

   เฉลยแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ชุดที่ 1
   เฉลยแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ชุดที่ 2

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ :

- รวมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป ไว้มากกว่า 1,000 ข้อ
- จำลองข้อสอบก่อนสอบจริง 2 ชุด
- พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ