แนวข้อสอบติวเข้ม NT ป.3

การสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าการสอบ NT ป.3 นั้นนับเป็นอีกหนึ่งสนามสอบที่ผู้เรียนควรให้ความสำคัญ เพราะผลคะแนนที่ได้จะสามารถนำมาเป็นแนวทางเพื่อใช้พัฒนาตนเองว่าทักษะด้านในที่ดีอยู่แล้วก็ควรเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้น

 

และทักษะด้านในที่ยังขาดก็ต้องหมั่นเพิ่มเติมให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนลงสนามสอบจริง

 

ฝึกทักษะทั้งด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทยเพื่อสอบให้ได้คะแนนสูง ด้วยแนวข้อสอบทันสมัยรูปแบบเสทือนจริงทั้งปรนัยและอัตนัย ก่อนลงสนามสอบจริง

 

สารบัญ

แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชุดที่ 2
แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชุดที่ 3
แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชุดที่ 4
แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชุดที่ 5
แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชุดที่ 6
แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชุดที่ 7
พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : แนวข้อสอบทันสมัยรูปแบบเสมือนจริงทั้งแบบปรนัยและอัตนัย จัดรูปเล่มอ่านง่าย สบายตา พร้อเฉลยละเอียดทุกข้อ